Στη Βουλή τροπολογία για τη δανειοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010, 20:59
Στη Βουλή τροπολογία για τη δανειοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων
Τροπολογία που δίνει την δυνατότητα σε όλα ασφαλιστικά ταμεία, να δανειοδοτούνται από τις τράπεζες χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ, κατέθεσε απόψε στη Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εξαίρεση από τη μείωση του 12%, για το επίδομα ειδικών συνθηκών και την ειδική αποζημίωση απασχόλησης πλέον του πενθημέρου, που καταβάλλονται στο προσωπικό της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.

Από τη μείωση αυτή, εξαιρείται επίσης και η αποζημίωση που χορηγείται στους φύλακες των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων και των σωφρονιστικών καταστημάτων, για κάθε μέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου.

Τέλος, ορίζεται πως οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου για την μείωση των τακτικών αποδοχών, των επιδομάτων και των αποζημιώσεων, ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο ευρύτερο Δημόσιο, ή επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010, 20:59