Στο Β’ στάδιο ο διαγωνισμός για τις 18 θέσεις στη Βουλή

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011, 18:46
Στο Β’ στάδιο ο διαγωνισμός για τις 18 θέσεις στη Βουλή
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, οι αλφαβητικοί πίνακες των συμμετεχόντων που συγκέντρωσαν στο μάθημα της ελληνικής στενογραφίας τη βαθμολογική βάση των 60 μονάδων κατά το Α΄ στάδιο του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά δεκαοκτώ (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων (προκήρυξη 1Γ/2010 - ΦΕΚ 3/22.9.2010/τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Οι υποψήφιοι αυτοί καλούνται να συμμετάσχουν στο Β΄ στάδιο.
Οι συμμετέχοντες στο Α΄στάδιο, οι οποίοι δεν συγκέντρωσαν στο μάθημα της ελληνικής στενογραφίας την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011, 18:46