Αξιολόγηση με έκτακτα μέτρα

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016, 13:40
Αξιολόγηση με έκτακτα μέτρα
Toυ Κώστα Ιερίδη

Νέες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς, που θα οδηγήσουν σε αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων, θα φέρει η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για το «κλείσιμο» της δεύτερης αξιολόγησης.

Τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα;

Νέες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς θα φέρει η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για το «κλείσιμο» της δεύτερης αξιολόγησηςΌτι θεσμοί και ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε συμφωνία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με τα νέα μέτρα να παίρνουν τη μορφή νομοσχεδίου και να περνούν από τη Βουλή έως τα τέλη της χρονιάς.

Ποιες, λοιπόν, είναι οι αλλαγές για τις οποίες δανειστές και κυβέρνηση θα συζητήσουν;

-Η επανεξέταση όλων των κινήτρων που υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και η ενσωμάτωση σε ενιαία νομοθεσία των φορολογικών απαλλαγών, με την κατάργηση εκείνων που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες.

- Η αλλαγή επί τα χείρω του φορολογικού καθεστώτος της ναυτιλίας που θεωρείται προνομιακό για τον συγκεκριμένο κλάδο υπό τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

-Η αύξηση του ορίου τζίρου για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ καθώς και περισσότερες και ταχύτερες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

- Η χρονική επέκταση έως το 2018 της εφαρμογής των διατάξεων για την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

- Η αλλαγή της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών, η οποία καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών.

-Η ανάπτυξη του νέου φορολογικού πλαισίου για τα οχήματα συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σ’ αυτά, σε συμφωνία με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Η αναθεώρηση των ρυθμίσεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (του ν. 4174/2013) που προβλέπουν μειωμένα πρόστιμα στο πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων, ώστε να προσμετράται και να λαμβάνεται υπ' όψιν η συμπεριφορά του φορολογουμένου και η ύπαρξη ή όχι πρόθεσης για δήλωση ή για απόκρυψη φορολογητέας ύλης, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων. Ουσιαστικά θα επιβάλλονται και πάλι αυτοτελή πρόστιμα σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες εντοπίζονται να έχουν διαπράξει ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων.

-Η επανεξέταση και η αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η αναθεώρηση του ΚΕΔΕ θα περιλαμβάνει αλλαγές στις διαδικασίες που θα εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση για την αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασυνεπών οφειλετών σε δημόσιους πλειστηριασμούς.

- Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της είσπραξης των φόρων επί των εισοδημάτων που δημιουργούνται σε off-shore χαρτοφυλάκια ιδιωτών.

-Η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τον ΦΠΑ και η ευθυγράμμισή του με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και η εξάλειψη των εκκρεμών νομικών κενών. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών εξετάζεται ο περιορισμός των υποβολών περιοδικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν σχεδόν όλες τις συναλλαγές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς επίσης και η αύξηση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ, από τα 10.000 στα 25.000 ευρώ.

-Επιτάχυνση της είσπραξης των προστίμων για οχήματα ανασφάλιστα, οχήματα που δεν πέρασαν από τεχνικό έλεγχο.

-Αυτοματοποίηση διαδικασιών κατασχέσεων. Οι φορολογικές αρχές θα προμηθευτούν προγράμματα ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα επιτρέπουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ειδικότερα θα παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατασχέσεων σε βάρος των ασυνεπών οφειλετών.

-Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα μη εισπράξιμα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

Διαβάστε επίσης:

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016, 13:47