Τι αποκαλύπτει η έκθεση της ομάδας κρούσης;

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011, 13:46
Τι αποκαλύπτει η έκθεση της ομάδας κρούσης;
Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη τριμηνιαία έκθεση της task force για την Ελλάδα, (Ειδική Ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) του Χορστ Ράιχενμπαχ.

Όπως σημειώνει, μετά το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ορισμένα σημαντικά πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή τους τελευταίους 18 μήνες.

Ειδικότερα, στην έκθεση γίνεται αναλυτική αναφορά στους εννέα τομείς όπου θα παράσχουν τεχνική βοήθεια τα στελέχη της Ομάδας.

Οι προτεραιότητες

1) Ενίσχυση της είσπραξης και διαχείρισης οφειλών

Δεδομένου ότι οι καθυστερούμενες φορολογικές οφειλές υπολογίζονται στα 60 δισ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων περίπου 6-8 δισ. ευρώ θεωρούνται εισπρακτέα, είναι σαφές ότι πρόκειται για τομέα με περιθώρια για πιθανές «γρήγορες νίκες». Η τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτό θα επιχειρεί να συνδράμει τη νεοσύστατη (26 Σεπτεμβρίου2011) διεύθυνση διαχείρισης οφειλών στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της οργάνωσής της και στην εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων είσπραξης οφειλών.

2) Ενίσχυση του συστήματος επίλυσης φορολογικών διαφορών

Η είσπραξη οφειλών παρακωλύεται από ένα σύστημα επίλυσης φορολογικών διαφορών, το οποίο έχει οδηγήσει σε έναν τεράστιο όγκο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (περίπου 165.000, αριθμός που αντιστοιχεί σε μη καταβεβλημένους φόρους ύψους 30δισ. ευρώ περίπου), οι οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα για υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα (7-12 έτη).

3) Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας φορολογικού ελέγχου

Η τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτόν θα επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική ελέγχου και να ενισχύσει την κατάρτιση του ελεγκτικού προσωπικού.

4) Ενίσχυση του ελέγχου των μεγάλων φορολογουμένων

Οι ελληνικές Αρχές αιτήθηκαν τεχνική βοήθεια, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής ειδικά στοχευμένης στους εν λόγω φορολογουμένους και στην ίδρυση ειδικών γραφείων για μεγάλους φορολογουμένους.

5) Ενίσχυση του ελέγχου φυσικών προσώπων με μεγάλο πλούτο και αυτοαπασχολούμενων με μεγάλα εισοδήματα

Στον τομέα αυτόν θα παρασχεθεί τεχνική βοήθεια, με στόχο τη δημιουργία ειδικών μονάδων / γραφείων και την ανάπτυξη μιας περιεκτικής στρατηγικής συμμόρφωσης και ελέγχου.

6) Βελτίωση της καταγραφής, της καταχώρισης και της επιβολής πληρωμής

Βασικής σημασίας για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καταχώρισης και επιβολής πληρωμής, όπως διαπιστώθηκε από την εισαγωγή ενός τέτοιους συστήματος για τον Φ.Π.Α..

7) Βελτίωση των φορολογικών υπηρεσιών

Η θέσπιση μιας μονάδας φορολογικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη συναφών προϊόντων (τηλεφωνικό κέντρο, ενημερωτικά φυλλάδια, πρόγραμμα προσέγγισης για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων κλπ.) συνιστά ακόμη έναν τομέα για στοχευμένη τεχνική βοήθεια.

8) Ενίσχυση της δυνατότητας ανάλυσης κινδύνου και εσόδων

Μια φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι σε θέση να κάνει ακριβείς προγνώσεις για τα συνολικά έσοδα, βάσει του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, των πληροφοριών που συγκεντρώνονται μέσα από μηνιαία ή τριμηνιαία στοιχεία για την είσπραξη εσόδων κ.λπ..

9) Αναδιαμόρφωση της οργάνωσης της φορολογικής διοίκησης

Η τεχνική βοήθεια στον συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να στοχεύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαρθρωμένου προγράμματος κατάρτισης, στην ενίσχυση των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και στον εξορθολογισμό των λειτουργιών.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011, 18:31