Την Τρίτη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015, 16:59
Την Τρίτη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια
Την Τρίτη 9 Ιουνίου ξεκινάει στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στον κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τροποποιήσεις στον μεταναστευτικό κώδικα.

Την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί να γίνει ακρόαση φορέων. Στην ακρόαση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και η οργάνωση νέων «Generation 2.0».

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας» περιέχει ρυθμίσεις που προβλέπουν την κτήση της ιθαγένειας με δήλωση.

Αφορά σε παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα με την προϋπόθεση της νόμιμης πενταετούς παραμονής στην Ελλάδα του ενός γονέα τους, παιδιά που μεγαλώνουν και πάνε σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ύστερα από εννέα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή έξι χρόνια στο γυμνάσιο και το λύκειο και σε αποφοίτους ελληνικού ΤΕΙ ή ΑΕΙ.

Υπολογίζεται ότι το σύνολο των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα νόμιμα από την ηλικία των 6 έως και 23 ετών είναι 150.000. Αυτοί, μαζί με όσους δεν πρόλαβαν να λάβουν ιθαγένεια με τον νόμο 3838 του 2010 και είναι άνω των 23 ετών, αποτελούν τον μέγιστο αριθμό όσων θα αιτηθούν την ιθαγένεια.

Επίσης, με το σχέδιο νόμου ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 2011/98/ΕΕ, που θεσπίζει ένα σύνολο κοινών κανόνων, οι οποίοι θα διέπουν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας στους πολίτες τρίτων χωρών, και η οδηγία 2014/36/ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση κοινής διαδικασίας εισόδου και διαμονής των εποχικά εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών.

Τέλος, οι τροποποιήσεις στον μεταναστευτικό κώδικα που εισάγονται αφορούν στη μείωση από 10 σε 7 των ετών συνεχούς διαμονής στη χώρα για τη θεμελίωση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για άδεια εξαιρετικών λόγων, στην εισαγωγή ρυθμίσεων που διευκολύνουν την επενδυτική δραστηριότητα, στην ενσωμάτωση της παραληφθείσας κατά το παρελθόν διάταξης για τους όρους χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στον εξορθολογισμό της διαδικασίας περί οικογενειακής επανένωσης κατ' εφαρμογή και της οδηγίας 2003/86/ΕΚ και του εξορθολογισμού της χορήγησης άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης: Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας ελληνικής ιθαγένειας
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015, 12:00

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015, 17:05