«Ομάδα των 9» για το «ψαλίδι» στους μισθούς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011, 16:53
«Ομάδα των 9» για το «ψαλίδι» στους μισθούς
Στο διαδίκτυο αναρτήθηκε την Τρίτη η κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης, και Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, για τη συγκρότηση εννεαμελούς ομάδας εργασίας, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την αναθεώρηση του μισθολογίου και την ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο.

Την επιτροπή απαρτίζουν εκτός από υπηρεσιακούς παράγοντες και στενοί συνεργάτες και σύμβουλοι των κ.κ. Ραγκούση και Παπακωνσταντίνου.

Τα μέλη της επιτροπής είναι:

1. Κων/νος Παύλου, υπάλληλοε με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, ως Συντονιστή.
2. Λάζαρος Παλάικος, υπάλληλος, με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος.
3. Ευτυχία Δημητρίου, υπάλληλος με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής, Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ..Α.Η.Δ., ως μέλος.
4. Γιάννης Σπηλιωτόπουλος, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσλήψεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος.
5. Κωνσταντίνος Μπαζιώτης, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 22ης Μισθολογίου (Δ22) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως μέλος
6. Σταμάτιος Πιτσίνης, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών, Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης ΔΕΚΟ-Τμήμα Μεταφορών, ως μέλος, ο οποίος θα τελεί χρέη και Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας.
7. Λεμονιά Παπαδάκου, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαριάνθη Αναστασάτου που υπηρετεί στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
8. Νικόλαος Χατζηεργάτης , Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος.
9. Αναστάσιος Τάσσος, Ειδικός Συνεργάτης στο Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011, 16:53