Τροπολογία για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017, 20:03
Τροπολογία για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις
Τροπολογία με την οποία τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 51 (ν.3691/2008), αναφορικά με την ευθύνη των νομικών προσώπων από αξιόποινες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις, κατέθεσαν οι υπουργοί Δικαιοσύνης Στ. Κοντονής, Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Δ. Παπαγγελόπουλος. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, οι τροποποιήσεις αυτές χρήζουν επαναξιολόγησης, εν όψει και του ότι η εφαρμογή της διάταξης δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην πράξη, ενώ υπάρχει ανάγκη προσαρμογής τα ελληνικής νομοθεσίας στα διεθνή πρότυπα. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, που αφορά στα δικαιώματα τςη Ελλάδας στο διάστημα (Hellas Sat)" το οποίο συζητείται αύριο Τρίτη στη Βουλή, σε μία συνεδρίαση.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ, οι κυριότερες μεταβολές εστιάζονται στα εξής:

Α.επανακαθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της διάταξης και συγκεκριμένα:

-καθιερώνεται η ευθύνη και των νομικών οντοτήτων,
-στοιχειοθετείται η ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων για όλες τις περιπτώσεις τέλεσης βασικών αδικημάτων του προαναφερόμενου νόμου, καθώς και για την τέλεση των πράξεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της οντότητας
-θεσπίζεται η ευθύνη του εντολοδόχου νομικών προσώπων και οντοτήτων,
-επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και σε φυσικό πρόσωπο που είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός στις πράξεις που τελούνται προς όφελος ή για λογαριασμό νομικών προσώπων κλπ

Β.Αυξάνεται το ανώτατο όριο των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων στο ποσό τω 10 εκατ. Ευρώ, καταργούμενης της διακύμανσης αυτού στα 5 ή 2 εκατ. Ευρώ, ανάλογα με το αν πρόκειται για υπόχρεο ή μη υπόχρεο πρόσωπο/ Επίσης, αυξάνεται το ανώτατο όριο (από 1 εκατ. Στα 5 εκατ. Ευρώ), του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται όταν, από έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, καθίσταται δυνατή η τέλεση των αξιόποινων πράξεων από κατώτερο στέλεχος ή από εντολοδόχο του νομικού προσώπου ή της οντότητας.

Γ.Ορίζεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται από την αρμόδια εποπτική αρχή, όταν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή οντότητα και από το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος (ΣΔΟΕ) όταν πρόκειται για μη υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή οντότητα.

Δ.Επανακαθορίζονται διαδικαστικά ζητήματα εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης ενώ καταργείται η έκδοση κυα για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων.

Ε.Ορίζεται ρητά ότι διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις που καθορίζουν ευθύνη νομικών προσώπων για βασικά αδικήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017, 20:06