Τροπολογίες ΥΕΘΑ για την αγορά ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011, 19:01
Τροπολογίες ΥΕΘΑ για την αγορά ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές
Δύο «πρακτικές αναπτυξιακού χαρακτήρα παρεμβάσεις» που αφορούν στη δυνατότητα απόκτησης ακινήτων στην Ελλάδα από πολίτες χωρών εντός και εκτός ΕΕ, καθώς και στη διαδικασία καθορισμού της γραμμής αιγιαλού, γίνονται με το νέο νόμο για τις αμυντικές προμήθειες και τη μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την πρώτη ρύθμιση:

- Απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία χορήγησης άδειας σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα,

- Οι νομοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής παύουν να θεωρούνται παραμεθόριοι για το σκοπό αυτό, ενώ σε όσες περιοχές εξακολουθούν να θεωρούνται παραμεθόριες, οι άδειες θα χορηγούνται σε περιφερειακό επίπεδο από επιτροπές που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό και όχι πλέον σε κεντρικό επίπεδο και τελικά από τον ίδιο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και

- Καταργείται κάθε είδους άδεια για τους πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς επίσης και της ευρωπαϊκής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.

Στόχος της ρύθμισης, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι να διευκολυνθεί η κίνηση της αγοράς ακινήτων χωρίς να παραβλάπτονται τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας της χώρας καθώς στις περιφερειακές επιτροπές θα μετέχει εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ.

Με τη δεύτερη ρύθμιση απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία καθορισμού της γραμμής αιγιαλού με την κατάργηση της απαιτούμενης έως τώρα σύμφωνης γνώμης του ΓΕΝ.

Η σύμφωνη γνώμη θα διατυπώνεται από το ΓΕΕΘΑ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, μετά την πάροδο της οποίας θα θεωρείται ότι η σύμφωνη γνώμη έχει χορηγηθεί.

Υπολογίζεται ότι η όλη διαδικασία συντομεύεται με τον τρόπο αυτό κατά περίπου τρεις μήνες.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011, 19:01