Β. Αποστόλου: Έχουμε ξεκινήσει τεράστια προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αλιεία

Β. Αποστόλου: Έχουμε ξεκινήσει τεράστια προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αλιεία
Στις προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά του υπουργείου, προκειμένου να αρθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας, στάθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής στον Μαραθώνα.

Υπογράμμισε ότι σημαντική βοήθεια προς την επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι κοινοτικοί πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας. Πόροι οι οποίοι ανέρχονται σε 389 εκατ. ευρώ, που με την εθνική συνεισφορά ξεπερνούν τα 500 εκατ.

Παράλληλα, ο υπουργός μίλησε για την εξασφάλιση της απρόσκλητης χρηματοδότησης του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, το οποίο, όπως είπε, ήταν ένα πρόγραμμα «που δεν υλοποιούνταν πλήρως για αρκετά χρόνια και αρκετές χρονιές καθόλου, παρότι αποτελεί βασικό εργαλείο κάθε χώρας για να μπορέσει να εφαρμόσει αλιευτική πολιτική».

Μέσω αυτού του προγράμματος, το υπουργείο θα συλλέξει απαραίτητες πληροφορίες με τις οποίες «θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα βιώσιμα και αειφόρα, τα ιχθυοαποθέματα στη χώρα μας, να διατηρήσουμε βιώσιμο το επάγγελμα των αλιέων, με προτεραιότητα των παράκτιων αλιέων, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της μικρής παράκτιας αλιείας», όπως τόνισε ο υπουργός.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, 13:21