Κατόπιν εορτής και αφού προηγήθηκε ένας «άλλος βιασμός» της ψυχής της 12χρονης από τον Κολωνό, από τμήμα των ΜΜΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ευαισθητοποιήθηκε και αποφάσισε να κάνει το αυτονόητο (που έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή). Απέστειλε, δηλαδή, επιστολή στον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με την οποία ζητά την παρέμβασή του, για την «ακραία κατάσταση» που έχει δημιουργηθεί σε βάρος θυμάτων ιδιαιτέρως παιδιών «με τη διακίνηση βίντεο και πληροφοριών γενετήσιου χαρακτήρα».

Στην επιστολή του  κ. Οικονόμου σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «το τελευταίο διάστημα γινόμαστε όλοι κοινωνοί μιας ακραίας κατάστασης σε βάρος θυμάτων, ιδιαιτέρως παιδιών, με την διακίνηση βίντεο και πληροφοριών γενετήσιου χαρακτήρα από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και διαδικτυακούς τόπους», προσθέτοντας ότι είναι «αδήριτη ανάγκη» η άμεση και κατά προτεραιότητα παρέμβαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επιστολή του προς το ΕΣΡ αναφέρει τα εξής: «Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε όλοι κοινωνοί μιας ακραίας κατάστασης σε βάρος θυμάτων, ιδιαιτέρως παιδιών, με την διακίνηση βίντεο και πληροφοριών γενετήσιου χαρακτήρα από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και διαδικτυακούς τόπους. Τίθεται ζήτημα ηθικό αλλά και παραβίασης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για την προστασία της νεότητας, όπως ιδίως προσδιορίζεται από το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, τον ν. 2101/1992 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το άρθρο 9 του ν. 4479/2021 με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 10 του π.δ. 77/2003 που αφορά τον κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών.

Κατόπιν αυτού θεωρούμε αδήριτη ανάγκη την άμεση και κατά προτεραιότητα παρέμβαση του Συμβουλίου σας, βάσει της αρμοδιότητας που σας απονέμεται από το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, τον ν. 2863/2000 και τη λοιπή σχετική νομοθεσία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης