Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Στην ετήσια έκθεση , για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2022, που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Αναφορών με 28 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχές, περιλαμβάνονται μόνον «καλά λόγια» και έπαινοι για το έργο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οπως επισημαίνεται, οι τρεις κύριες ανησυχίες του Διαμεσολαβητή στις έρευνες που περατώθηκαν το 2022 ήταν η διαφάνεια και η λογοδοσία (πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα) (32 %), η κουλτούρα της υπηρεσίας (20 %) και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων (15 %).

Το 2022, 16.569 πολίτες κάλεσαν για βοήθεια τις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή, εκ των οποίων στους 13.313 δόθηκαν συμβουλές μέσω του Διαδραστικού Οδηγού στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή, ενώ 1.038 εναπομείνασες αιτήσεις για πληροφορίες απαντήθηκαν από τις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή και 2.238 καταγγέλλονταν ως διαμεσολαβητές.

Υπογραμμίζεται ότι, στο στρατηγικό έργο του το 2022, ο Διαμεσολαβητής άνοιξε νέες στρατηγικές έρευνες για ηθικά ζητήματα όπως οι συγκρούσεις συμφερόντων, οι «περιστρεφόμενες πόρτες», η λογοδοσία στη λήψη αποφάσεων, η πρόσβαση σε έγγραφα και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κατά το παρελθόν έτος, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών του Διαμεσολαβητή αφορούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας οι διοικητικές δραστηριότητες τυγχάνουν σημαντικής προσοχής από το κοινό.

Ο Διαμεσολαβητής ξεκίνησε έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας για να αξιολογήσει πώς η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι αλληλεπιδράσεις της με τους εκπροσώπους της καπνοβιομηχανίας είναι διαφανείς και εργάστηκε για τη βελτίωση της διαφάνειας στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία της διεξοδικής αξιολόγησης των συγκρούσεων συμφερόντων των διορισμένων εμπειρογνωμόνων και ζητούν από την Επιτροπή να ακολουθήσει τις προτάσεις του Διαμεσολαβητή για υιοθέτηση αυστηρότερων κανόνων για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Μετά την έρευνα του Διαμεσολαβητή σχετικά με τον χειρισμό από την Επιτροπή των γραπτών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής και του Διευθύνοντος Συμβούλου μιας φαρμακευτικής εταιρείας για την αγορά εμβολίων για τον COVID-19, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τις συστάσεις που προέκυψαν σχετικά με τον χειρισμό γραπτών και στιγμιαίων μηνυμάτων που σχετίζονται με την εργασία.

Τονίζουν επίσης ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με αυτές τις συστάσεις προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι πρακτικές της διοίκησης της ΕΕ με τις σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας και διαπιστώνουν ότι η αποτυχία να βρεθούν στη συνέχεια τέτοια μηνύματα κειμένου ισοδυναμεί με κακοδιοίκηση, όπως έκανε ο Διαμεσολαβητής.

Όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, οι ευρωβουλευτές προτρέπουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τις διοικητικές πρακτικές, ώστε να σέβεται τα χρονοδιαγράμματα που ορίζουν οι νομοθέτες και να αποδείξει ότι η διαφάνεια είναι ο κανόνας στον χειρισμό των αιτημάτων πρόσβασης σε έγγραφα.

Υποστηρίζουν επίσης την έκκληση του Διαμεσολαβητή προς την Επιτροπή να δημιουργήσει μια νέα και χωριστή πύλη διαχείρισης καταγγελιών για εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το 2022, ο Διαμεσολαβητής ερεύνησε επίσης την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα σύνορα της Κροατίας και ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) να βελτιώσει τη λογοδοσία του μετά τη διεξαγωγή στρατηγικής έρευνας για τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ο εισηγητής, Γερμανός ευρωβουλυτης των Χριστιανοδημοκρατων Peter Jahr δήλωσε:

«Συγχαίρω τη Διαμεσολαβήτρια για το έργο της και την καλή συνεργασία της με την Επιτροπή Αναφορών. Νομίζω ότι ο Διαμεσολαβητής χρησιμοποιεί τις αυτεπάγγελτες έρευνες στον κατάλληλο βαθμό. Οι έρευνές της καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεμάτων. Πάνω από όλα, η έρευνα για τη συνάφεια των σύντομων μηνυμάτων ενδιαφέρει όλους».

Το ψήφισμα θα κατατεθεί σε μελλοντική σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης