Δεύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύνθεση Σύγχρονης Όπερας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012, 04:43
Δεύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύνθεση Σύγχρονης Όπερας
Η Ε.Λ.Σ., συνεχίζοντας να στηρίζει την ελληνική λόγια δημιουργία, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού της προγραμματισμού για την περίοδο 2012 – 2013, θα συμπεριλάβει στη νέα παραγωγή Σύγχρονης Όπερας, από ένα έως δύο μουσικά σκηνικά έργα δωματίου, Έλληνα Συνθέτη.

1. Η διάρκεια του κάθε έργου μπορεί να κυμανθεί από 25 έως 35 λεπτά.

2. Η θεματολογία των ποιητικών κειμένων (libretti) είναι ελεύθερη, κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα. Η σκηνοθετική σύλληψη θα γίνεται επί τη βάσει ενός και μοναδικού σκηνικού, που θα μεταφέρεται άνετα και θα είναι εύχρηστο.

3. Οι παρτιτούρες οφείλουν να υλοποιηθούν, σύμφωνα με τους ακόλουθους περιορισμούς:

• Έως πέντε (5) σολίστες μονωδούς
• Χορωδία προαιρετική, έως δεκαέξι (16) μέλη
• Ενορχήστρωση με όχι λιγότερους από δεκατέσσερις (14) και όχι περισσότερους από είκοσι (20) εκτελεστές από τη διανομή οργάνων συμφωνικής ορχήστρας, συν πιάνο, ως ακολούθως:

2 Fl, 2 Ob, 2 Cl, 2 Fg, 2 Crn, 2 Tpt, 2 Tbn, 1 Tb, 1-2 Perc., 1 Piano, 1 Hp, Strings

Επισημαίνεται ότι, εντός της ανωτέρω ορχηστρικής διανομής, ο συνθέτης μπορεί να ζητήσει να έχει έως τρία (3) όργανα της επιλογής του.

4. Το όριο ηλικίας στους συνθέτες που θέλουν να συμμετάσχουν είναι έως σαράντα (40) ετών.

5. Αν το μουσικό υλικό του επιλεγμένου έργου είναι χειρόγραφο, η Ε.Λ.Σ. θα αναλάβει το κόστος μετατροπής του σε ψηφιακή μορφή. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Λ.Σ. θα συνάψει ξεχωριστή οικονομική συμφωνία με τον δημιουργό για τα πνευματικά δικαιώματα.

6. Η τελική επιλογή του μουσικού έργου τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης συμφωνίας της Ε.Λ.Σ., σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα του libretto.

7. Συνθέτες των οποίων τα έργα έχουν προκριθεί σε προηγούμενο διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για τη μεθεπόμενη καλλιτεχνική περίοδο (2013 – 2014).

Η επιλογή των έργων θα γίνει, κατόπιν εισηγήσεως προς την Καλλιτεχνική Διεύθυνσης της Ε.Λ.Σ., από επιτροπή διαπρεπών Ελλήνων Συνθετών.

Η επιλογή των έργων θα ολοκληρωθεί σε τρείς φάσεις:

α. έως τις 30.9.2012, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή της σύνοψης του libretto, τα γενικά σκηνοθετικά κριτήρια της υλοποίησης του έργου και μέρος της παρτιτούρας, διάρκειας δέκα (10) λεπτών, σε τρία (3) αντίγραφα.

Τον Οκτώβρη του 2012 θα συνεδριάσει η επιτροπή για την πρώτη επιλογή των έργων.
Οι συνθέτες που προκρίνονται στην επόμενη φάση θα πρέπει:

β. έως τις 31.1.2013, να έχουν παραδώσει το σπαρτίτο του έργου (αναγωγή για πιάνο – φωνές).

γ. έως τις 31.3.2013, να έχουν παραδώσει ολόκληρο το έργο, δηλαδή πλήρες libretto, πλήρης παρτιτούρα, καθώς επίσης και το μουσικό υλικό του έργου, που αφορά τις πάρτες.


Η Ε.Λ.Σ. θα αναλάβει εξ ολοκλήρου καλλιτεχνικά την παραγωγή και το κόστος αυτής.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, 105 64 Αθήνα – τηλ. 210 3711330), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 8.00 – 15.00), έως τις προαναφερθείσες καταληκτικές ημερομηνίες.

Επιμέλεια: Νικόλας Αρώνης

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012, 04:45