Ξεκινά η διανομή δικαιωμάτων της Αυτοδιαχείρισης

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021, 08:53
Ξεκινά η διανομή δικαιωμάτων της Αυτοδιαχείρισης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 7 Ιουλίου οι εργασίες της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών της Αυτοδιαχείρισης, κατά την οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις, ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης του έτους 2020.

Έτσι, τη Δευτέρα 12 Ιουλίου ξεκινάει η αποστολή των εκκαθαρίσεων προς τους δημιουργούς και λοιπούς δικαιούχους για τη Διανομή Ιουνίου 2021.

Το συνολικό ποσό προς διανομή είναι 2 εκατ. ευρώ (μικτό) από τις ακόλουθες πηγές εσόδων: Δημόσια Εκτέλεση (background music), Συναυλίες (live), Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Μηχανικά, Επιγραμμικές χρήσεις (online) και Δικαιώματα Εξωτερικού. Επίκειται, δε, η διανομή της εύλογης αμοιβής στην αμέσως επόμενη Διανομή Δεκεμβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, έγινε αναφορά στη σημαντική πρόοδο του Οργανισμού κατά την περυσινή χρονιά, όσον αφορά την ολοκλήρωση σημαντικών συμφωνιών αδειοδότησης με μεγάλους χρήστες, ενώσεις και σωματεία χρηστών.

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι τα μέλη του Οργανισμού με απευθείας σύμβαση, λόγω της εισδοχής πολλών νέων μελών, συνθετών, στιχουργών και κληρονόμων δικαιωμάτων, από όλο το φάσμα του Ελληνικού Τραγουδιού, υπερβαίνουν τα 1.000 πλέον, ενώ τα εκπροσωπούμενα ελληνικά και ξένα έργα ανέρχονται σε 25,5 εκατ. συνολικά. Η Αυτοδιαχείριση έχει συνάψει πάνω από 75 συμβάσεις  εκπροσώπησης με ομολόγους οργανισμούς του εξωτερικού, ενώ επίσης εκπροσωπεί σημαντικούς Έλληνες και ξένους εκδότες μουσικής.

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021, 08:53