Υποβολή υποψηφιοτήτων για χρηματοδότηση ελληνογαλλικών κινηματογραφικών συμπαραγωγών

Υποβολή υποψηφιοτήτων για χρηματοδότηση ελληνογαλλικών κινηματογραφικών συμπαραγωγών
Ξεκίνησε η υποβολή σχεδίων ταινιών, υποψήφιων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου υποστήριξης συμπαραγωγής ελληνογαλλικών κινηματογραφικών έργων, πληροφορεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το 2018 στο πλαίσιο του κοινού ταμείου για την ανάπτυξη ελληνογαλλικών συμπαραγωγών ανέρχεται στα 450.000 ευρώ.

Η λειτουργία του Ταμείου συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, μετά τη συμφωνία που υπεγράφη στις 18 Ιουλίου 2017 στις Κάννες, μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Κινούμενης Εικόνας της Γαλλίας (CNC).

Βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή σχεδίων προς χρηματοδότηση είναι τα σχέδια για κινηματογραφικά έργα, ανεξάρτητα από το είδος τους (μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ), να έχουν διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη των 60 λεπτών και να συμμετέχουν σε αυτά μία τουλάχιστον εταιρεία παραγωγής με έδρα την Ελλάδα και μία τουλάχιστον εταιρεία παραγωγής με έδρα τη Γαλλία.

Τα σχέδια θα εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΚΚ και του CNC και όσα κρίνονται επιλέξιμα από άποψης πληρότητας φακέλου, θα υποβάλλονται για καλλιτεχνική γνωμοδότηση στην εξαμελή ελληνογαλλική επιτροπή υποστήριξης της συμπαραγωγής.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε δύο αντίτυπα έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2018, μέσω δύο ξεχωριστών email: το ένα στην ελληνική γλώσσα, από τον Έλληνα παραγωγό στο EKK, με θέμα «Ελληνογαλλικό Ταμείο 2018», και το άλλο στη γαλλική, από τον Γάλλο παραγωγό στο CNC, στις ακόλουθες διευθύνσεις:Για το ΕΚΚ (στην ελληνική γλώσσα): info@gfc.grΓια το CNC (στη γαλλική γλώσσα): ACFG@cnc.fr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας, τον κανονισμό του Κοινού Ταμείου και την αίτηση υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ www.gfc.gr:

Χρηματοδότηση / Κοινό Ταμείο ΕΚΚ - CNC), καθώς και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ email: see@gfc.gr, τηλ.: 210 3678501.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018, 15:08