Το στρατηγικό ολιστικό σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Δωδώνης, με στόχο την αξιολόγηση των μέχρι σήμερα εργασιών και τη σύνταξη του οδικού χάρτη για την περαιτέρω εξέλιξη του έργου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, σύμφωνα πάντοτε με τη μεθοδολογία και τις αρχές αποκατάστασης του κάτω κοίλου, εξέτασε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο και γνωμοδότησε ομοφώνως θετικά επί των προτάσεων.

Όπως πληροφορεί μεταξύ άλλων σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει το ιστορικό των επεμβάσεων στο θέατρο από το 2000 μέχρι σήμερα, την αποτίμηση των επεμβάσεων αποκατάστασης στο κάτω κοίλο, την επικαιροποιημένη καταγραφή της παθολογίας κάθε επιμέρους περιοχής του μνημείου, την ανάλυση-επαλήθευση της γεωμετρίας του μνημείου με βάση προηγούμενες μελέτες και τα νεότερα δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, τη χρονική ιεράρχηση των εργασιών με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε και τις αρχές αποκατάστασης που εφαρμόστηκαν στο κάτω κοίλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ένα από τα πιο σύνθετα και δύσκολα έργα το οποίο έχουν αναλάβει, εδώ και χρόνια, να φέρουν σε πέρα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης. Βασική αιτία της δυσκολίας αποτελεί το ίδιο το δομικό υλικό του μνημείου καθώς ο ασβεστόλιθος με τον οποίον έχει χτιστεί θρυμματιζόταν εξ αιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και συμπλήρωσε: «Η τελευταία φάση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης, προϋπολογισμού 4.790.500 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου ΕΣΠΑ 2014-2020, ολοκληρώθηκε ως προς το κάτω κοίλο. Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων, οι εργασίες θα συνεχιστούν με την αποκατάσταση του μεσαίου διαζώματος. Στο κάτω κοίλο τεκμηριώθηκε επαρκώς η αρχική γεωμετρία του θεάτρου, μέσω του εντοπισμού αυθεντικών τμημάτων και των λαξεύσεων του φυσικού βράχου. H γεωμετρία υπήρξε σταθερό ζητούμενο, είτε ως επαναφορά της γεωμετρικής κανονικότητας είτε ως αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας του θεάτρου στις περιοχές επέμβασης σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία από τη γενική μελέτη του μνημείου, καθώς και με όσα προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη μελέτη-αποκατάσταση του κάτω κοίλου αποτελούν τον δείκτη της κατάστασης που επικρατεί και στο μεσαίο κοίλο, στο οποίο προβλέπεται να ξεκινήσουν άμεσα εργασίες με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ηπείρου ΕΣΠΑ 2021-2027. Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης εντάσσεται στην Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου την οποία υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, και περιλαμβάνει επιπλέον τα αρχαία θέατρα των Γιτάνων, της Αμβρακίας, της Κασσώπης, της Νικόπολης».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η χρονική ιεράρχηση των επομένων εργασιών έχει ως εξής: 1. Αποκατάσταση της μεσαίας ζώνης (κερκίδων, αναλημμάτων και εξωτερικών κλιμακοστασίων), ξεκινώντας από την κερκίδα 5Β με στόχο να επιφέρει τη γεωμετρική κανονικότητα στη ζώνη αυτή του μνημείου. 2. Αποκατάσταση του επιθεάτρου. Πρόκειται για το εκτενέστερο τμήμα του μνημείου, το οποίο δεν έχει υποστεί δομικές παρεμβάσεις καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στις αναστηλωτικές εργασίες του 1960. Ως προς την παθολογία της δεύτερης ζώνης, του επιθεάτρου και των αναλημματικών τοίχων, η τεκμηρίωση ανέδειξε ότι πρόκειται για ένα τμήμα του μνημείου που έχει υποστεί δραματική απώλεια υλικού, κυρίως στις ακρινές περιοχές, λόγω της κατάρρευσης των πλευρικών αναλημμάτων που συγκρατούσαν τις επιχώσεις στήριξης στην περιφέρεια του κοίλου. Η επέμβαση στο επιθέατρο δεν μπορεί, επί του παρόντος, να προσδιοριστεί επαρκώς. Ωστόσο, οι μελέτες και εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο κάτω κοίλο, και προβλέπεται να εφαρμοστούν και στο μεσαίο, αποτελούν βάση και δεξαμενή πληροφοριών απαραίτητων για την τελική διαχείριση του επιθεάτρου.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης