Η ΕΔΕΜ ανακοινώνει ένα σημαντικό βήμα για την προστασία και τη διασφάλιση δικαιωμάτων από το εξωτερικό για τα μέλη της. Στο πλαίσιο της ενεργού συνεργασίας της με τη Διεθνή Συνομοσπονδία Οργανισμών Πνευματικής Ιδιοκτησίας (CISAC), περισσότερα από 120.000 έργα των μελών της ΕΔΕΜ καταχωρήθηκαν στη διεθνή βάση τεκμηρίωσης έργων μουσικής (WID – Works Information Database).

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των δικαιούχων της ΕΔΕΜ στο IPI System, η δεύτερη αναγκαία προϋπόθεση για την εισροή δικαιωμάτων από το εξωτερικό, είναι τα έργα των μελών της ΕΔΕΜ να βρίσκονται τεκμηριωμένα στη βάση από την οποία αντλούν πληροφορίες για τις διανομές τους όλα τα μέλη της Διεθνούς Συνομοσπονδίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σωστή τεκμηρίωση των ελληνικών έργων, που αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα της ΕΔΕΜ έναντι του ανταγωνισμού, την καθιστά ουσιαστικό συνομιλητή των υπολοίπων Οργανισμών ανά τον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ΕΔΕΜ είναι ο μόνος Οργανισμός στην Ελλάδα που έχει επικαιροποιήσει το μεγαλύτερο ποσοστό από τον κατάλογο έργων των μελών του στη Διεθνή Βάση Τεκμηρίωσης (WID), διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση και ταυτοποίηση των μουσικών έργων που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό.

Η επικαιροποιημένη λίστα έργων των δημιουργών – μελών της ΕΔΕΜ στη διεθνή βάση επιτρέπει τη σωστή κωδικοποίηση έργων και τη σύνδεσή τους με όλες τις χρήσεις τους έξω από τον ελλαδικό χώρο. Με αυτή την εξέλιξη, τα ελληνικά έργα που επιλέγονται σε όλες τις πλατφόρμες στο εξωτερικό, τόσο από τον απόδημο ελληνισμό, όσο και από τους ξένους λάτρεις της ελληνικής μουσικής, αναγνωρίζονται, «ταυτοποιούνται» και γεννούν έσοδογια τους δημιουργούς τους. Το ίδιο ισχύει και για τις εμφανίσεις ελληνικών σχημάτων σε περιοδείες ανά τον κόσμο.

Παράλληλα, η ΕΔΕΜ αποκτά χρήσιμα εργαλεία για την απαίτηση δικαιωμάτων εξ ονόματος τωνέργων των μελών της, κάθε που ένα από αυτά γίνεται διαθέσιμο στο διεθνές κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα τελευταία χρόνια με την αυξημένη παρουσία και δραστηριοποίηση των Ελλήνων στο εξωτερικό (διαμονή για σπουδές, ένταξη ως εργατικό δυναμικό), πλήθυναν οι χρήσεις ελληνικών έργων εκτός της επικράτειας. Η κίνηση της ΕΔΕΜ να ενημερώσει το διεθνές αρχείο αποτέλεσε στρατηγική προτεραιότητα για τη διασφάλιση της διεύρυνσης της εισπρακτικής της βάσης με διαφάνεια, λογοδοσία και τεχνογνωσία.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης