Αυξάνει η ψωρίαση τον κίνδυνο στυτικής δυσλειτουργίας;

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 4 Μαΐου 2019, 07:19
Αυξάνει η ψωρίαση τον κίνδυνο στυτικής δυσλειτουργίας;

Μια πρόσφατη μετά- ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine επισημαίνει τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στυτικής  δυσλειτουργίας (ΣΔ) σε άνδρες με ψωρίαση. Στη μελέτη συμμετείχαν   36,242 ασθενείς με ψωρίαση και  1,657,711 άτομα χωρίς ψωρίαση που διέμεναν σε Ευρώπη και Ασία. 

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ψωρίαση επηρεάζει το 2%-4% των ατόμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για μια δερματική πάθηση που μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στην κοινωνική ζωή των ασθενών όσο και στη σωματική και ψυχοκοινωνική τους υγεία.

Η προηγούμενη έρευνα στο σύνδεσμο μεταξύ ψωρίασης και ΣΔ έχει παράγει αντικρουόμενα ευρήματα. Κάποιες μελέτες έδειχναν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ σε ασθενείς με ψωρίαση και κάποιες όχι. Η εν λόγω μελέτη είναι η πρώτη σχετική μετά- ανάλυση η οποία και κατέδειξε μια στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην ψωρίαση και τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ.

Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι στις μελέτες που χρησιμοποίησαν τον Διεθνή Δείκτη Στυτικής Λειτουργίας ως εργαλείο αξιολόγησης οι άνδρες με ψωρίαση έτειναν να έχουν πιο χαμηλές βαθμολογίες.

Στη συζήτησή τους ανέφεραν διάφορες πιθανές εξηγήσεις αυτής της συσχέτισης. Για παράδειγμα, οι άνδρες με ψωρίαση είναι πιο πιθανό να έχουν αυξημένο άγχος αναφορικά με την εμφάνισή τους και να αναπτύξουν μειωμένη αυτοεκτίμηση, η οποία θα μπορούσε να επιδράσει αρνητικά στη σεξουαλική λειτουργία. Αναφέρθηκαν ωστόσο και σημαντικοί περιορισμοί, όπως είναι η μεγάλη ετερογένεια των μελετών. 

Συμπερασματικά τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι η ψωρίαση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ΣΔ και οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη περεταίρω έρευνας που θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση αυτής της σχέσης.

www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019, 12:41