Διαταραχές σεξουαλικού πόνου

Διαταραχές σεξουαλικού πόνου
Μια πρόσφατη ανασκόπηση διεξήχθη με σκοπό την αξιολόγηση των μελετών που δημοσιεύτηκαν μέσα στους 18 τελευταίους μήνες σχετικά με τις διαταραχές σεξουαλικού πόνου και την εκτίμηση της επίδρασης των ευρημάτων τους στην κατανόηση των διαταραχών αυτών στο πλαίσιο της καθημερινής κλινικής πρακτικής.

Η μελέτη υπογράμμισε ότι ο σεξουαλικός πόνος βρέθηκε να σχετίζεται με τον αριθμό των επώδυνων σημείων, με το κατώφλι του πόνου, με μεγαλύτερη φόβο απελευθέρωσης, με λιγότερο θετική συναισθηματική ανταπόκριση στα σεξουαλικά ερεθίσματα, με την ύπαρξη περινεοτομής, με τα στυλ προσκόλλησης, με την κατάχρηση ουσιών, καθώς και με την επίδραση της αμφιθυμίας στη συναισθηματική σχέση των ζευγαριών. Οι συγγραφείς της ανασκόπησης, μάλιστα, έκαναν λόγο για την αποτελεσματικότητα ενός πολυδιάστατου προγράμματος αντιμετώπισης της κολποδυνίας. Πρόκειται για έναν καινοτόμο τύπο θεραπείας που βασίζεται σε μοντέλα αποφυγής και αυτοδιαχείρισης του πόνου σε συνδυασμό με ένα νέο τύπο γνωστικοσυμπεριφορικής θεραπείας ζεύγους.

Υπάρχει μια βαθμιαία εξέλιξη στη γνώση της αιτιολογίας των διαταραχών σεξουαλικού πόνου, ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι προτεινόμενες θεραπευτικές στρατηγικές. Οι ειδικοί ωστόσο τονίζουν την ανάγκη έκδοσης κατευθυντηρίων οδηγιών που βασίζονται στα βιβλιογραφικά δεδομένα, έτσι ώστε οι κλινικοί να έχουν στα χεριά τους μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση για την αποτελεσματική διαχείριση των σοβαρών αυτών των διαταραχών.

Πηγή: andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018, 11:24