Η αντιμετώπιση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών μετά από πυελικό τραυματισμό

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021, 14:53
Η αντιμετώπιση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών μετά από πυελικό τραυματισμό

Τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στους κλινικούς είναι ευρέως γνωστό ότι ο πυελικός τραυματισμός και το κάταγμα της πυέλου σχετίζονται με την εμφάνιση σεξουαλικής δυσλειτουργίας στους άνδρες. Ωστόσο δεν υπάρχουν επίσημες οδηγίες αναφορικά με την αντιμετώπιση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών μετά τον τραυματισμό της πυέλου, ενώ παράλληλα ο τρόπος που αυτές αντιμετωπίζονται και τον αν αντιμετωπίζονται παραμένουν άγνωστα. 

Μια πρόσφατη μελέτη εξέτασε τα εμπόδια και τους παράγοντες που σχετίζονται με την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών διαταραχών μετά από πυελικό κάταγμα.

Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη συμμετείχαν 277 άνδρες που είχαν υποστεί κάταγμα πυέλου πρώτου βαθμού μετά από τραυματισμό. Όλοι οι άνδρες ερωτήθηκαν για το εάν συζήτησαν με τους ιατρούς τους το ζήτημα της σεξουαλικής τους υγείας μετά τον τραυματισμό, για την εμφάνιση σεξουαλικών προβλημάτων, καθώς και για τα εμπόδια που συνάντησαν στο να λάβουν ιατρική φροντίδα σχετικά με αυτά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 46.3% ανέφερε την εμφάνιση σεξουαλικής δυσλειτουργίας μετά τον τραυματισμό με πιο συχνή τη στυτική δυσλειτουργία. Μόνο το 24% θυμόταν να έχει συζητήσει με τον ιατρό του το ζήτημα της σεξουαλικής υγείας μετά τον τραυματισμό και μάλιστα στο 70.7% των περιπτώσεων η συζήτηση ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ασθενούς. Το πιο κοινό εμπόδιο στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας για τη σεξουαλική δυσλειτουργία ήταν η πεποίθηση του άνδρα ότι το πρόβλημα θα υποχωρήσει σταδιακά. 

Πάρα λοιπόν την υψηλή συχνότητα εμφάνισης σεξουαλικών δυσλειτουργιών μετά από πυελικό τραυματισμό, οι ανησυχίες των ασθενών σχετικά με την σεξουαλική τους υγεία δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς. Οι αιτιολογικοί παράγοντες εντοπίζονται τόσο στους ιδίους όσο και στους επαγγελματίες υγείας.

Είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν πρωτόκολλα αντιμετώπισης σεξουαλικών διαταραχών μετά από τραυματισμό ώστε οι επαγγελματίες υγείας να έχουν κατευθυντήριες οδηγίες για ολοκληρωμένη φροντίδα και οι ασθενείς να έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης τόσο της σεξουαλικής τους λειτουργίας όσο και της ποιότητας ζωής τους.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021, 14:53