Η επιλογή της συνδυαστικής αγωγής για τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021, 11:13
Η επιλογή της συνδυαστικής αγωγής  για τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

Η συνδυαστική φαρμακευτική αγωγή για τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (LUTS) είναι ευεργετική για κάποιους ασθενείς και συνιστάται από τις κατευθυντήριες οδηγίες των ειδικών. Τα πρωτόκολλα της χρήσης φαρμάκων για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων  LUTS και ειδικά η συνδυαστική φαρμακευτική θεραπεία, δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς.

Επιπλέον, μια ερευνητική ομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο παρατήρησε ότι  απαιτείται περαιτέρω κατανόηση της δράσης  του αγωνιστή του βήτα-3-αδρενοϋποδοχέα (mirabegron) που χορηγείται  στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2013 για  την αντιμετώπιση της υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης (ΥΔΚ).  Πραγματοποίησε λοιπόν μια μελέτη στόχος της οποίας ήταν η διερεύνηση της μονοθεραπείας και της συνδυαστικής φαρμακευτικής αγωγής για τα συμπτώματα  LUTS σε ασθενείς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόκειται για μια αναδρομική, περιγραφική, μελέτη δεδομένων παρατήρησης που χρησιμοποιούσε το UK Clinical Practice Research Datalink GOLD καθώς  και στοιχείων από συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων.

Στη μελέτη συμμετείχαν 79.472 ασθενείς  το 61,3% εκ των οποίων ήταν άνδρες. Από όλους τους άνδρες, το 82,5% έλαβε ένα οποιοδήποτε  φάρμακο για τα συμπτώματα απόφραξης  , το 25,4%  έλαβε ένα οποιοδήποτε φάρμακο για τα συμπτώματα  υπερδραστήριας κύστης και το 7,9% έλαβε αγωγή και για τα δυο. Ως μονοθεραπεία ή συνδυαστική φαρμακευτική αγωγή, το 77,1% έλαβε άλφα-αποκλειστή, το 18,9% αναστολέα της 5-άλφα αναγωγάσης, το 23,9% αντιμουσκαρινικό παράγοντα και το 2,1% mirabegron.

Από όλες τις γυναίκες, το 94,5% έλαβε ένα οποιοδήποτε φάρμακο για την υπερδραστήρια κύστη , το  6,0% έλαβε ντουλοξετίνη κα το  0,5%  έλαβε ένα οποιοδήποτε φάρμακο για την υπερδραστήρια κύστη συν τη ντουλοξετίνη.

 Ως μονοθεραπεία ή συνδυαστική  φαρμακευτική αγωγή , το 87,7% έλαβε αντιμουσκαρινικό και το 9,7% mirabegron. Σε άνδρες ή γυναίκες που λάμβαναν θεραπεία για την  OAB, περίπου το 2,5% έλαβε συνδυαστική αγωγή  με αντιμουσκαρινικό παράγοντα και mirabegron. Το πιο συχνά χορηγούμενο φάρμακο ήταν το mirabegron  για την υπερδραστήρια κύστη τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.

Αυτή η μελέτη παρέχει μια καλύτερη κατανόηση του πρόσφατου τοπίου της χρήσης των φαρμάκων για τα συμπτώματα LUTS στην κλινική πρακτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Επισημαίνει την πιθανή υποδιάγνωση και υποαντιμετώπιση των συμπτωμάτων απόφραξης σε άνδρες με LUTS καθώς και τη μειωμένη χρήση συνδυαστικής αγωγής για την αντιμετώπιση της υπερδραστήριας κύστης.

www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021, 11:13