Οι γυναίκες και η ανισότητα στη σεξουαλική υγεία

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021, 17:13
Οι γυναίκες και η ανισότητα στη σεξουαλική υγεία

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα οι γυναίκες είναι πιθανό να βιώσουν διάκριση και ανισότητα στον τομέα της υγείας εξαιτίας του ρατσισμού που σχετίζεται με το φύλο και τη φυλή. Πρόκειται για μια μορφή καταπίεσης που συνιστά απότοκο των κοινωνικών συμβολαίων που αναφέρονται στο πώς κοινωνικές ταυτότητες συνδυάζονται για να δημιουργήσουν νέους τρόπους διάκρισης και καταπίεσης. 

Η ανισότητα και η διάκριση που σχετίζεται με τη φυλή και το φύλο, μεταξύ των πολλών επιπτώσεών τους, θέτουν σε κίνδυνο τη σεξουαλική υγεία κι ευημερία των γυναικών.  Για παράδειγμα, μια μελέτη του 2018 δείχνει ότι ο φυλετικός ρατσισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Βρέθηκε επίσης όπως ήταν αναμενόμενο, ότι ο φυλετικός ρατσισμός αναφέρθηκε πιο συχνά από τις γυναίκες αφροαμερικανικής και λατινικής καταγωγής σε σύγκριση με τις λευκές. Οι γυναίκες που βίωναν τον ρατσισμό  είχαν επίσης λιγότερη εμπιστοσύνη στα συστήματα υγείας και τις κυβερνητικές πολιτικές για τον οικογενειακό προγραμματισμό. 

Οι γυναίκες που έχουν δεχτεί ρατσισμό σχετικά με το φύλο ή τη φυλή έχουν επίσης αυξημένη πιθανότητα να προσβληθούν από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα καθώς και να δεχτούν σεξουαλική βία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μάλιστα αναφέρει ότι μία στις 3 γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο έχει βιώσει σωματική και σεξουαλική βία για μία τουλάχιστον φορά στη ζωή της. 

Η εμπειρία της σεξουαλικής βίας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία. Μια μελέτη του 2015 σημειώνει ότι οι γυναίκες που έχουν βιώσει σεξουαλική επίθεση έχουν αυξημένο κίνδυνο να προσβληθούν από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. 

Η ανισότητα στον τομέα της υγείας είναι ένας συγκεκριμένος τύπος διαφοράς που παρατηρείται στην κατάσταση υγείας μεταξύ των ατόμων ο οποίος συνδέεται στενά με μειονεξίες στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και το περιβάλλον τους. Επιπλέον οι ανισότητες στην υγεία περιλαμβάνουν και τα εμπόδια που ορισμένα άτομα αντιμετωπίζουν στην χρήση του συστήματος υγείας  και τα οποία σχετίζονται με τη φυλή ή την εθνικότητα τους.  

Ερευνητικά ευρήματα επισημαίνουν ότι η ανισότητα στην υγεία παρατηρείται έντονα στον αριθμό των εφηβικών κυήσεων. Το 2017 τα ποσοστά των κυήσεων ήταν δύο φορές υψηλότερα στις έφηβες αφροαμερικανικής και λατινικής καταγωγής σε σύγκριση με τις λευκές.

Μια μελέτη του 2017 σημαίνει ότι οι ανισότητες στο πεδίο των εφηβικών κυήσεων και τοκετών οφείλονται σε μειωμένη πρόσβαση στα υπηρεσίες υγείας και αντισύλληψης. Επηρεάζονται επίσης και από άλλες κοινωνικές συνιστώσες όπως είναι για παράδειγμα το εισόδημα. Η μελέτη μάλιστα τονίζει ότι οι έφηβες αφροαμερικανικής και λατινικής καταγωγής είναι λιγότερο πιθανό να έχουν ασφάλεια υγείας και πρόσβαση σε υπηρεσίας τακτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα είναι πιο πιθανό να λαμβάνουν ανεπαρκή φροντίδα σε σχέση με τις λευκές έφηβες, γεγονός που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στις κοινωνικές νόρμες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας και συμβάλλουν στη μειωμένη πρόσβαση σε αυτές.  

Μία άλλη μελέτη του 2016 βρήκε ότι οι μαύρες και οι μεξικανές γυναίκες έχουν υψηλότερα ποσοστά βακτηριακής κολπίτιδας. Πιο συγκεκριμένα τα εν λόγω ποσοστά είναι 51.6%  για τις μαύρες, 32,1% για τις μεξικανές και 23,1% για τις λευκές. 

Η μελέτη επίσης βρήκε ότι οι γυναίκες που είχαν περισσότερο στρες ήταν 2.2 φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν κολπίτιδα. Οι γυναίκες αφροαμερικανικής καταγωγής βρέθηκε ότι είχαν αυξημένο στρες σε σχέση με τις λευκές. Στους στρεσογόνους παράγοντες που ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης βακτηριακής κολπίτιδας, οι ερευνητές περιλαμβάνουν τη φυλετική διάκριση καθώς και το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.  

Αδιαφιλονίκητα, ο ρατσισμός έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία  των ατόμων που τον βιώνουν. Είναι σημαντικό λοιπόν τα άτομα αυτά να αναζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη από τους οργανισμούς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που κατανοούν τις διαστάσεις και τις συνέπειες του φαινομένου, ώστε να μειώσουν την αρνητική επίδραση του ρατσισμού στη σεξουαλική τους υγεία και όχι μόνο.

Η ερευνητική διαδικασία λοιπόν έχει αναδείξει τις ανισότητες που σχετίζονται με τη φυλή και το φύλο κι έχει υπογραμμίσει το πώς οι περιθωριοποιημένες κοινωνικά ομάδες λαμβάνουν υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας. Στις ανισότητες αυτές βεβαίως συμβάλουν διάφοροι κοινωνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα επίσης δυσχεραίνουν την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, καθώς και την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. 

www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021, 17:13