Μία στις τέσσερις γυναίκες που εργάζονται στον χώρο ψυχαγωγίας ενηλίκων παρουσιάζει σεξουαλική δυσλειτουργία

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019, 08:44
Μία στις τέσσερις γυναίκες που εργάζονται στον χώρο ψυχαγωγίας ενηλίκων παρουσιάζει σεξουαλική δυσλειτουργία

Οι επιστήμονες αναφέρουν στο «Journal of Sexual Medicine» πως οι περισσότερες από τις εργαζόμενες γυναίκες θεωρούν την προσωπική σεξουαλική τους ζωή πιο ικανοποιητική από την επαγγελματική.

Η έρευνα έδειξε ότι η συχνότητα της σεξουαλικής δυσλειτουργίας ήταν χαμηλότερη από ό,τι στον γενικό πληθυσμό, σημειώνουν οι συγγραφείς.

Εξήγησαν ότι οι προηγούμενες ιατρικές έρευνες επικεντρώνονταν στη μελέτη σεξουαλικών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και στις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες. Ωστόσο, αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που εξετάζει τον συσχετισμό μεταξύ των εργαζομένων αυτού του κλάδου και της σεξουαλικής λειτουργίας.

Τα ευρήματα προέρχονται από μια ανώνυμη έρευνα 53 ερωτήσεων στην οποία συμμετείχαν 96 γυναίκες (μέσος όρος ηλικίας 34 ετών) που διεξήχθη μέσω των «Free Speech Coalition» και «The North American Trade Association of the Adult Industry». Όλες οι ερωτηθείσες είχαν φυσικούς κόλπους. Περίπου το 15% βρισκόταν μετά την εμμηνόπαυση.

Η σεξουαλική λειτουργία των γυναικών αξιολογήθηκε με τον δείκτη γυναικείας σεξουαλικής λειτουργίας (FSFI), ο οποίος καλύπτει τομείς όπως ο σεξουαλικός πόνος, η διέγερση, η ικανοποίηση και οι οργασμοί. Το όριο του FSFI για τη διάγνωση της δυσλειτουργίας είναι 26,55 μονάδες. Οι γυναίκες με βαθμολογίες κάτω από αυτό το όριο θεωρούνται ότι έχουν σεξουαλική δυσλειτουργία.

Η μέση βαθμολογία FSFI για την ομάδα ήταν 28,7 μονάδες. Το 24% των γυναικών είχε βαθμολογίες κάτω από το όριο των 26,55 μονάδων. Αυτή η ομάδα ανέφερε λιγότερη προσωπική σεξουαλική ικανοποίηση, χαμηλότερη ικανοποίηση κατά τη διάρκεια μεμονωμένων σεξουαλικών επαφών, λιγότερο συχνό σεξ σε σύγκριση με γυναίκες των οποίων η βαθμολογία ήταν πάνω από το σημείο αναφοράς των 26,55 μονάδων.

Στις ΗΠΑ το 43% των γυναικών υπολογίζεται ότι πληροί τα κριτήρια σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

Δυσκολίες τέτοιου τύπου ήταν πιο συχνές σε γυναίκες των οποίων η σεξουαλική ζωή ήταν λιγότερο ικανοποιητική.

«Δεδομένης της εκρηκτικής ανάπτυξης της παραγωγής και της χρήσης πορνογραφίας στην εποχή του διαδικτύου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να μελετηθεί ο αντίκτυπος της πορνογραφίας όχι μόνο σε εκείνους που την καταναλώνουν αλλά και στον αυξανόμενο πληθυσμό ανδρών και γυναικών μπροστά στην κάμερα» καταλήγουν οι ερευνητές.

Επίσης, συστήνουν στους ιατρούς να εξετάζουν το σεξουαλικό ιστορικό των ασθενών τους που εργάζονται σε συγκεκριμένη βιομηχανία.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019, 10:36