Πόσο γρήγορα αλλάζει η ορμονική θεραπεία τα χαρακτηριστικά του προσώπου των διεμφυλικών ατόμων;

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019, 01:31
Πόσο γρήγορα αλλάζει η ορμονική θεραπεία τα χαρακτηριστικά του προσώπου των διεμφυλικών ατόμων;

Τα διεμφυλικά άτομα που υποβάλλονται σε ορμονική θεραπεία βλέπουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προσώπου τους μέσα στον πρώτο χρόνο της θεραπείας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine.

Οι αλλαγές αυτές μπορεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, να συνεχιστούν για ένα χρόνο τουλάχιστον. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πληροφορία, καθώς επηρεάζει το χρόνο διεξαγωγής χειρουργείου στο προσώπου του διεμφυλικού ατόμου προκειμένω να αποκτήσει  την εικόνα του φύλου επιλογής.  Μέχρι τα παρόντα ευρήματα οι ειδικοί δε γνώριζαν σε ποιο βαθμό μπορεί να συμβάλει η ορμονική θεραπεία.

Η μελέτη έλαβε χωρά στην Ολλανδία και στην αρχή συμμετείχαν σε αυτή 19 διεμφυλικές γυναίκες και 14 διεμφυλικοί άνδρες. Κατά την αξιολόγηση των 12 μηνών, όμως, δεδομένα διαθέσιμα υπήρχαν για τις 15 διεμφυλικές γυναίκες και τους εννέα διεμφυλικούς άνδρες.

Με τη χρήση τεχνικών τρισδιάστατης απεικόνισης οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε περιοχές του προσώπου όπου εντοπιζόταν ο πιθανός βαθμός απόκλισης από το επιθυμητό.  Οι εικόνες λήφθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες κατά την εισαγωγή στη μελέτη, στους 3 και στους 12 μήνες. Επίσης οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης της εμφάνισης του προσώπου και της αυτοεκτίμησής τους

Μετά από 12 μήνες, στις διεμφυλικές γυναίκες παρατηρήθηκε αύξηση του ιστού των ζυγωματικών και μείωση του ιστού στην περιοχή του πηγουνιού. Το αντίθετο συνέβη στην περίπτωση των διεμφυλικών ανδρών. Οι αλλαγές ήταν ήδη ορατές στους τρεις πρώτους μήνες και όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν την ικανοποίηση τους από αυτές.  Δεν παρατηρήθηκαν όμως αλλαγές στην αυτοεκτίμηση, ένα εύρημα που είχε αναδειχθεί και σε προηγούμενες μελέτες. Οι ερευνητές τόνισαν την ανάγκη περαιτέρω έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο.

Επίσης αναγνώρισαν κάποιους περιορισμούς στη μελέτη, όπως είναι η έλλειψη ομάδας ελέγχου. Παράλληλα οι τεχνικές απεικόνισης εντόπιζαν πολύ μικρές αλλαγές που μπορεί να οφείλονταν στην έκφραση και όχι σε αποτελέσματα της ορμονικής θεραπείας.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες ενώ αντιλαμβάνονται μια ανισορροπία ανάμεσα στο πρόσωπο που έχουν και σε αυτό που θέλουν να έχουν σύμφωνα με το φύλο επιλογής τους, ενδέχεται να εκφράζουν ικανοποίηση αναφορά με τη γενικότερη συμμετρία ή φρεσκάδα του πρόσωπου τους. Είναι ίσως λοιπόν χρήσιμο η επόμενη σχετική μελέτη να χρησιμοποιήσει ένα ερωτηματολόγιο που να εμπεριέχει ερωτήσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα στη θηλυκότητα ή την αρρενωπότητα του προσώπου.

Τα ευρήματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τα διεμφυλικά άτομα στο να έχουν πιο ρεαλιστικές προσδοκίες από την ορμονική θεραπεία καθώς και στο να περιμένουν τουλάχιστον ένα έτος ώστε να μην υποβληθούν πρόωρα σε χειρουργείο.  

Οι ερευνητές τέλος επεσήμαναν την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της επίδρασης της φυλής και της εθνικότητας στα χαρακτηριστικά του πρόσωπού των διεμφυλικών ατόμων.

Πηγή: andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019, 01:31