Στυτική δυσλειτουργία και συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018, 12:30
Στυτική δυσλειτουργία και συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος
Τις τελευταίες δεκαετίες η ερευνητική διαδικασία έχει εστιάσει κυρίως στη στυτική δυσλειτουργία που συνδέεται με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό, παραμελώντας ίσως σε έναν βαθμό τις περιπτώσεις στυτικής δυσλειτουργίας (ΣΔ) που δεν συνδέονται με συμπτώματα από το ουροποιητικό σύστημα.

Μια νέα μελέτη είχε σκοπό να συγκρίνει τα ποσοστά και τους προγνωστικούς παράγοντες εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας σε άνδρες με και χωρίς συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό. Στη μελέτη συμμετείχαν 303 ασθενείς, στους οποίους χορηγήθηκε ένα ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση της στυτικής λειτουργίας, ο Διεθνής Δείκτης Στυτικής Λειτουργίας. Οι συμμετέχοντες ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Οι 147 είχαν συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό και οι 156 δεν είχαν. Οι δύο ομάδες, ωστόσο, είχαν εξισωθεί ως προς την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και την επαγγελματική κατάσταση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, δεν βρέθηκε διαφορά στα ποσοστά εμφάνισης διαταραχής στη στυτική λειτουργία, στην οργασμική λειτουργία, στη σεξουαλική επιθυμία, καθώς και στα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης. Η περαιτέρω ανάλυση των ευρημάτων έδειξε ότι το να εργάζεται κάποιος αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την εμφάνιση ΣΔ τόσο στους άνδρες με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό όσο και σε αυτούς χωρίς συμπτώματα. Τέλος, ο γάμος βρέθηκε να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα της ΣΔ μόνο για τους άνδρες που δεν είχαν συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό.

Πρόκειται για σημαντικά ευρήματα που ενδέχεται να βοηθήσουν στον ορθότερο προσανατολισμό τόσο των ερευνητών όσο και των κλινικών.

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της μελέτης όλοι οι ασθενείς έλαβαν συμβουλευτική και διατροφική καθοδήγηση, καθώς και υποστήριξη του τρόπου ζωής.

Συμπερασματικά, η ΣΔ δεν βρέθηκε να εμφανίζεται συχνότερα σε άνδρες με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό.

Πηγή:
andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018, 12:43