Τα άτομα που εξασκούν BDSM πρακτικές έχουν περισσότερη σεξουαλική ικανοποίηση

Τα άτομα  που εξασκούν BDSM πρακτικές έχουν περισσότερη σεξουαλική ικανοποίηση

Ο όρος BDSM είναι ένα σύνθετο αρκτικόλεξο που προκύπτει από τις λέξεις «Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism, and Masochism», οι οποίες μεταφράζονται ανά δύο ως «Δεσμά & Πειθαρχία» (B/D), «Κυριαρχία & Υποταγή» (D/S), «Σαδισμός & Μαζοχισμός» (S/M).

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα ερωτικών δραστηριοτήτων και συμπεριφορών ανάμεσα σε συναινούντες ενήλικες που μπορεί να περιλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων κι ελέγχου, πόνο, καθώς και ταπείνωση. Τα άτομα διαπραγματεύονται τους τύπους της δραστηριότητας καθώς και τους ρόλους που παίζουν, ενώ μπορεί οι ρόλοι να εναλλάσσονται ανάλογα κάθε φορά με το συμφωνηθέν σενάριο.

Τα άτομα που εξασκούν BDSM πρακτικές συχνά αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό στιγματισμό, καθώς οι δραστηριότητές τους θεωρούνται από μη συνηθισμένες έως βλαπτικές. Σε μια πρόσφατη μελέτη οι ερευνητές διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο το φύλο και ο ρόλος επηρεάζουν την εμπειρία των πρακτικών αυτών, καθώς και τη σεξουαλική ικανοποίηση και λειτουργία.

Στη μελέτη, η οποία διεξήχθη στην Ιταλία, συμμετείχαν 266 άτομα που εξασκούσαν BDSM πρακτικές, 141 άνδρες και 125 γυναίκες. Όλοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τους ρόλους, τις πρακτικές, τα σεξουαλικά προβλήματα, τις ανησυχίες και τη σεξουαλική ικανοποίηση. Συγκροτήθηκε επίσης μια ομάδα ελέγχου με 100 άνδρες και 100 γυναίκες που είχαν παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά με τα άτομα της BDSM ομάδας.

Στην BDSM ομάδα, οι άνδρες ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία από τις γυναίκες, με μέση ηλικία τα 44 και τα 39 έτη αντίστοιχα. Οι ρόλοι κυριαρχίας ήταν πιο πιθανό να καταλαμβάνονται από άνδρες, ενώ οι υποτακτικοί από τις γυναίκες. Το 28% των ανδρών και το 23% των γυναικών έκαναν εναλλαγές ρόλων.

Οι δραστηριότητες κυριαρχίας/υποταγής ήταν οι πιο δημοφιλείς, αφού αναφέρθηκαν ως προτιμώμενες από το 90% των συμμετεχόντων. Οι μισοί άνδρες και οι μισές γυναίκες ανέφεραν ως αγαπημένες τις δραστηριότητες σαδισμού/μαζοχισμού και στα φετίχ δήλωσαν την προτίμησή τους το 44% των ανδρών και το 26% των γυναικών.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες στην BDSM ομάδα δεν είχαν σχεδόν καμία ανησυχία για τις φαντασιώσεις τους και τις σεξουαλικές τους συμπεριφορές. Αυτό ενδεχομένως εξηγείται από την υποστήριξη στο πλαίσιο της BDSM κοινότητας και την ενθάρρυνση προς την εξερεύνηση νέων πρακτικών. Τα πιο συχνά αναφερόμενα προβλήματα ήταν τα προβλήματα στη σχέση, ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες στην BDSM ομάδα δεν ανέφερε προβλήματα με τον νόμο.

Τα άτομα που είχαν κυριαρχικούς ρόλους ή αυτά που προτιμούσαν την εναλλαγή ρόλων είχαν αυξημένα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης και λιγότερες σεξουαλικές ανησυχίες και στρες, σε σύγκριση με όσα καταλάμβαναν υποτακτικούς ρόλους και τα άτομα της ομάδας ελέγχου. Οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην αίσθηση ελέγχου που έχουν όσοι προτιμούν τους κυριαρχικούς ρόλους και στην αίσθηση ελέγχου κι ευελιξίας που έχουν όσοι επιλέγουν την εναλλαγή ρόλων.

Τέλος, οι συγγράφεις της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία της ύπαρξης μιας υποστηρικτικής BDSM κοινότητας που θα παρέχει αποδοχή και θα μειώσει τον στιγματισμό των ατόμων που επιλέγουν τον BDSM τρόπο ζωής.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019, 10:34