Τα σεξουαλικά προβλήματα κατά τη μετάβαση στη γονεϊκότητα

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021, 15:49
Τα σεξουαλικά προβλήματα κατά τη μετάβαση στη γονεϊκότητα

Μια νέα  μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Journal of Sexual Medicine δείχνει ότι οι νέοι γονείς κατά τη μετάβαση τους στην γονεϊκότητα αντιμετωπίζουν περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα σε σύγκριση με τα ζευγάρια που δεν είναι νέοι γονείς.  Οι νέες μητέρες μάλιστα βρέθηκε ότι είχαν χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ευημερίας σε σύγκριση με τους συντρόφους τους. 

Η σεξουαλική σχέση του ζευγαριού συχνά αλλάζει με τον ερχομό ενός μωρού. Η ανάκαμψη της γυναίκας από τον τοκετό, οι ορμονικές διαταραχές, καθώς και το στρες της φροντίδας του νεογέννητου είναι μόνο κάποιοι από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη σεξουαλικότητα στο διάστημα αυτό. 

Οι προηγούμενες μελέτες που εξέτασαν συγκεκριμένα την επίδραση της γονεϊκότητας στη σεξουαλικότητα των νέων γονέων είχαν αρκετούς περιορισμούς. Ενώ οι παράλληλα στα περισσότερες συμμετείχαν μονό νέες μητέρες και όχι ζευγάρια. Σε ορισμένες εξεταζόταν μόνο μια μεταβλητή της σεξουαλικής λειτουργίας ενώ οι περισσότερες δεν είχαν ομάδα έλεγχου. 

Για τους σκοπούς της νέας μελέτης οι ερευνητές σύγκριναν τη σεξουαλική ευημερία, δηλαδή τη συχνότητα των επαφών, την σεξουαλική ικανοποίηση και επιθυμία καθώς και τα επίπεδα σεξουαλικής δυσφορίας, σε δύο κατηγορίες ζευγαριών. Στην πρώτη συμμετείχαν 99 ζευγάρια που έκαναν το πρώτο τους παιδί μέσα στο περασμένο έτος και διένυαν μια περίοδο μετάβασης στη γονεϊκότητα. Στη δεύτερη συμμετείχαν 104 ζευγάρια που είτε δεν είχαν παιδιά είτε δεν είχαν παιδιά μικρότερα του ενός έτους και λειτούργησαν ως ομάδα έλεγχου. Οι ερευνητές επίσης εξέτασαν το κατά πόσο διέφερε η σεξουαλική λειτουργία μεταξύ των συντρόφων. 

Όλα τα ζευγάρια συμπληρώσαν ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της σεξουαλικής ικανοποίησης επιθυμίας, των επιπέδων σεξουαλικής δυσφορίας και της συχνότητας των σεξουαλικών επαφών. Οι νέοι γονείς τα συμπλήρωσαν στους 3, στους 6 και 12 μήνες ενώ τα ζευγάρια της ομάδας έλεγχου τα συμπλήρωσαν μόνο μια φορά. 

Σε σύγκριση με τα ζευγάρια της ομάδας έλεγχου, οι νέοι γονείς είχαν χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης και επιθυμίας και περισσότερη σεξουαλική δυσφορία σε όλες τις αξιολογήσεις. Ωστόσο σταδιακά οι βαθμολογίες τους εμφάνιζαν βελτίωση. Στους 6 μήνες η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών ήταν σχεδόν ίδια και στις δυο ομάδες. 

Οι ερευνητές εξηγούν ότι πιθανόν μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού τα ζευγάρια είχαν λιγότερο χρόνο να ασχοληθούν με τη σχέση τους ως ζευγάρι γεγονός που έκανε τη σεξουαλική επαφή λιγότερο ικανοποιητική. 

Μεταξύ των δυο συντρόφων οι νέες μητέρες βρέθηκε να έχουν χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικής επιθυμίας σε σύγκριση με τους νέους πατέρες σε όλη τη διάρκεια των 12 μηνών. Στους 3 μήνες είχαν και χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης αλλά αυτή βελτιώθηκε μέχρι τις επόμενες αξιολογήσεις. Σε όλο το διάστημα της μελέτης ωστόσο το 39% - 59% των νέων μητέρων είχαν χαμηλά επίπεδα σεξουαλικής επιθυμίας. 

Οι συγγραφείς ανέδειξαν επίσης ορισμένους  ψυχοκοινωνικούς παράγοντες όπως είναι η εικόνα σώματος και οι αλλαγές στις σεξουαλικές προσδοκίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σεξουαλική λειτουργία μιας νέας μητέρας. Στην ομάδα έλεγχου δε βρεθήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των συντρόφων. 

Τέλος οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα τους ενδέχεται να βοηθήσουν τους κλινικούς να εξηγήσουν καλυτέρα τις ιδιαιτερότητες της σεξουαλικότητας μετά τον τοκετό τόσο σε ζευγάρια που περιμένουν παιδί όσο και σε νέους γονείς. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεξουαλικής ευημερίας μετά τον τοκετό θα ήταν καλό να προστεθεί στα προγράμματα προετοιμασίας για τον τοκετό και τη γονεϊκότητα, ώστε να παρέχει στα ζευγάρια τις κατάλληλες πληροφορίες και τα εφόδια για τη μετάβαση τους στη γονεϊκότητα. Η διαμόρφωση  ρεαλιστικών προσδοκιών αναφορικά με τη σεξουαλικότητα μετά τον τοκετό είναι συχνά η καλύτερη πρόληψη του στρες και της δυσφορίας.

www.andrologia.gr 

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021, 15:49