Τα βασικά χαρακτηριστικά της καταναγκαστικής σεξουαλικής συμπεριφοράς σύμφωνα με τους ειδικούς

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, 15:00
Τα βασικά χαρακτηριστικά της καταναγκαστικής σεξουαλικής συμπεριφοράς σύμφωνα με τους ειδικούς

Η αμερικανική ψυχιατρική εταιρεία δεν έχει ταξινομήσει την καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά στο διαγνωστικό της εγχειρίδιο. Ο επιστημονικός διάλογος συνεχίζεται για το εάν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη νέα του έκδοση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ωστόσο συμπεριέλαβε την καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά στην 11η έκδοση  της Διεθνούς Ταξινόμησης Νοσημάτων, ορίζοντας την ως μια διαταραχή της παρόρμησης που χαρακτηρίζεται από ένα επίμονο μοτίβο αποτυχίας του ατόμου να ελέγξει έντονες κι επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές παρορμήσεις ή ορμές που έχουν σαν αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενη σεξουαλική συμπεριφορά. Πρόκειται για μια διαταραχή που έχει πολλές ομοιότητες με τον μηχανισμό του εθισμού 

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία περιγράφει τον εθισμό ως μια κατάσταση η οποία προκαλεί αλλαγές στις περιοχές του εγκέφαλου που συνδέονται με την κρίση, τη λήψη αποφάσεων, τη μάθηση, τα μνήμη και τον έλεγχο συμπεριφοράς. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι ορατές στις μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου. Ωστόσο  ορίζει τον εθισμό ως την εξάρτηση από μια ουσία και όχι από μια δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα τα βασικά χαρακτηριστικά της καταναγκαστικής σεξουαλικής συμπεριφοράς περιλαμβάνουν:

  • Επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές δραστηριότητες οι οποίες συνιστούν το κεντρικό ενδιαφέρον στη ζωή του ατόμου σε σημείο τέτοιο ώστε να παραμελεί την υγεία, την προσωπική του υγιεινή, τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα του, τις ευθύνες του και τις καθημερινές του δραστηριότητες.
  • Πολυάριθμες μη επιτυχημένες προσπάθειες μείωσης των επαναλαμβανόμενων σεξουαλικών συμπεριφορών.
  • Η συνεχής επανάληψη της σεξουαλικής συμπεριφοράς πάρα τις επιπτώσεις ή τη μη ικανοποίηση του ατόμου από αυτή.
  • Ένα μοτίβο αποτυχίας ελέγχου των εντόνων σεξουαλικών παρορμήσεων και ορμών που έχουν σαν αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη σεξουαλική συμπεριφορά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 6 μηνών.
  • Οι επίμονες σεξουαλικές συμπεριφορές προκαλούν σημαντική δυσφορία και διαταράσσουν σημαντικά τη λειτουργικότητα του ατόμου σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας του (οικογένεια, εκπαίδευση εργασία, κοινωνικά δίκτυα).

Σημειώνεται ωστόσο ότι η δυσφορία που οφείλεται αποκλειστικά σε ηθική κρίση  και μη αποδοχή των σεξουαλικών ορμών και παρορμήσεων δεν επαρκεί ως κριτήριο για τη διάγνωση της καταναγκαστικής σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Παρά λοιπόν τις σοβαρές επιπτώσεις της καταναγκαστικής σεξουαλικής συμπεριφοράς οι ειδικοί της ψυχικής υγείας δεν την έχουν ακόμα επίσημα αναγνωρίσει ως  ψυχιατρικό νόσημα. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία του ορισμού της   καθώς υπάρχουν μεγάλες διάφορες ανάμεσα στα άτομα αναφορικά με τη σεξουαλική ορμή και τη libido.  Μπορεί λοιπόν κανείς να πιστεύει ότι ο σύντροφος του έχει καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά απλώς επειδή έχει πιο έντονη σεξουαλική ορμή. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διευκρινιστεί εάν οι ιατροί θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά ως διαταραχή.

Πηγή: andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, 15:27