Τεστοστερόνη και αυνανισμός

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021, 15:10
Τεστοστερόνη και αυνανισμός

Αν και το επιστημονικό ενδιαφέρον για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του αυνανισμού στα επίπεδα τεστοστερόνης είναι μεγάλο, τα ερευνητικά δεδομένα μέχρι σήμερα είναι περιορισμένα και σε ένα βαθμό αντικρουόμενα. Ένας από τους λόγους είναι η δυσκολία αναπαραγωγής σε εργαστηριακό περιβάλλον της συνήθους πρακτικής αυνανισμού των ατόμων.

Μια μελέτη ωστόσο χρησιμοποίησε ένα sex club στις ΗΠΑ για να μετρήσει τις αλλαγές στα επίπεδα τεστοστερόνης σαν απάντηση σε σεξουαλικά ερεθίσματα σε μια συνθήκη υπαρκτή στην καθημερινή ζωή.

Οι ερευνητές σύγκριναν την τεστοστερόνη σιέλου σε άνδρες που συμμετείχαν στη σεξουαλική δραστηριότητα καθώς και σε αυτούς που παρατηρούσαν μόνο. Τα επίπεδα τεστοστερόνης ανέβηκαν σε όλους τους άνδρες, αλλά σημαντικά παραπάνω σε αυτούς που συμμετείχαν. Σε μια παλαιότερη μελέτη είχε βρεθεί ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης αυξάνονταν μετά από τη σεξουαλική δραστηριότητα τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερα τις ημέρες που τα  άτομα δεν ήταν σεξουαλικά δραστήρια. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τα επίπεδα τεστοστερόνης από ότι το αντίστροφο.

 Σε μια μελέτη του 2007 σε αρουραίους βρέθηκε ότι ο αριθμός των υποδοχέων οιστρογόνων ήταν υψηλότερος για 24 ώρες μετά την εκσπερμάτιση. Οι υποδοχείς αυτοί βοηθούν το σώμα να χρησιμοποιήσει τα οιστρογόνα. Μια άλλη μελέτη του ίδιου έτους βρήκε ότι ο αριθμός των υποδοχέων ανδρογόνων που βοηθούν το σώμα να χρησιμοποιήσει την τεστοστερόνη ήταν χαμηλότερος 24 ώρες μετά την εκσπερμάτιση.

Υπάρχει επίσης ένας αριθμός μελετών που υποστηρίζουν ότι η αποχή από οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου και του αυνανισμού, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα τεστοστερόνης.

Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα μιας μελέτης του 2003 κατά την οποία μετρήθηκαν τα επίπεδα διάφορων ορμονών, συμπεριλαμβανομένης και της τεστοστερόνης, κατά τη διάρκεια ενός οργασμού που προκλήθηκε από αυνανισμό, πριν και μετά από ένα διάστημα σεξουαλικής αποχής τριών εβδομάδων.  Τα επίπεδα τεστοστερόνης βρέθηκαν υψηλοτέρα μετά την περίοδο της σεξουαλικής αποχής.

Συμπερασματικά, ο αυνανισμός δε φαίνεται να έχει βλαπτικές επιπτώσεις στα επίπεδα τεστοστερόνης ή στη γενική υγεία του άνδρα.

Η διερεύνηση ωστόσο της σχέσης ανάμεσα στον αυνανισμό και τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι αρκετά περιορισμένη, ιδιαίτερα αναφορικά με τις μακροχρόνιες επιδράσεις. Έχει ωστόσο βρεθεί ότι οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου και του αυνανισμού, μπορεί να οδηγήσει σε μια βραχυπρόθεσμη αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης. Έχει όμως επίσης βρεθεί ότι ένα βραχύ διάστημα σεξουαλικής αποχής μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης.

Σε κάθε περίπτωση εάν ένας άνδρας ανησυχεί για τα επίπεδα τεστοστερόνης του, καλό είναι να απευθυνθεί στον ειδικό που εμπιστεύεται.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021, 15:12