Το PRP μπορεί να ωφελήσει άνδρες με στυτική δυσλειτουργία

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021, 13:06
Το PRP μπορεί να ωφελήσει άνδρες με στυτική δυσλειτουργία

Άνδρες με ήπια έως μέτρια στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) μπορεί να επωφεληθούν από τη θεραπεία με ένεση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP), σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του «Journal of Sexual Medicine».

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το πρωτόκολλο του PRP φαίνεται να είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική βραχυπρόθεσμη θεραπεία και ότι οι βελτιώσεις διατηρήθηκαν για έξι μήνες. Ωστόσο, σημείωσαν επίσης ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Το PRP δημιουργείται από το αίμα του ασθενή και έχει υψηλότερη συγκέντρωση αιμοπεταλίων από το πλήρες αίμα. Οι ενέσεις PRP έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία καταστάσεων όπως αρθρίτιδα και τενοντίτιδα.

Προηγούμενες μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι το PRP θα μπορούσε επίσης να είναι χρήσιμο για τη θεραπεία της ΣΔ. Ωστόσο, οι δοκιμές σε ανθρώπους ήταν περιορισμένες.

Στην τρέχουσα μελέτη συμμετείχαν 60 ετεροφυλόφιλοι, σεξουαλικά ενεργοί, άνδρες σε σταθερές σχέσεις. Όλοι οι άνδρες είχαν ήπια έως μέτρια ΣΔ με βάση το εξειδικευμένο εργαλείο αξιολόγησης της στυτικής λειτουργίας (International Index of Erectile Function- IIEF-EF). Η ηλικία τους κυμαινόταν από 40 έως 70, με μέσο όρο ηλικίας τα 58,5 έτη.

Τριάντα άνδρες έλαβαν δύο ενέσεις PRP. Οι υπόλοιποι 30 άνδρες έλαβαν δύο ενέσεις εικονικού φαρμάκου. Το διάστημα μεταξύ των ενέσεων ήταν ένας μήνας. Σε διαστήματα παρακολούθησης ενός, τριών και έξι μηνών, οι άνδρες ερωτήθηκαν σχετικά με τον πόνο που προκαλείται από τη θεραπεία με τη βοήθεια οπτικής αναλογικής κλίμακας, τις σεξουαλικές εμπειρίες, χρησιμοποιώντας ημερολόγια προφίλ ερωτικών συναντήσεων, τη στυτική λειτουργία με τη συμπλήρωση του IIEF-EF, και την ικανοποίηση από τη θεραπεία με τη βοήθεια του εργαλείου απογραφής της στυτικής δυσλειτουργίας της ικανοποίησης θεραπείας (EDITS).

Σε κάθε αξιολόγηση, οι ερευνητές καθόρισαν την ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά (MCID) για κάθε συμμετέχοντα. Άνδρες με ήπια έως μέτρια ΣΔ πέτυχαν MCID όταν οι βαθμολογίες IIEF-EF παρουσίαζαν βελτίωση δύο ή περισσότερων βαθμών. Για άνδρες με μέτρια ΣΔ, η  MCID ορίστηκε ως βελτίωση 5 σημείων στη βαθμολογία του IIEF-EF.

Λόγω της πανδημίας COVID-19, ένας άνδρας στην ομάδα του PRP και τέσσερις άνδρες στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου δεν είχαν αξιολογήσεις παρακολούθησης.

Οι άνδρες που έλαβαν PRP ανέφεραν επίσης μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη θεραπεία και τα αποτελέσματά της σε σύγκριση με τους άνδρες από την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η ομάδα του εικονικού φαρμάκου ανέφερε περισσότερο πόνο, ενώ δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες από καμία ομάδα.

Οι συγγραφείς σημείωσαν αρκετούς περιορισμούς της μελέτης, όπως το μικρό μέγεθος δείγματος και ο σύντομος χρόνος παρακολούθησης. Παράλληλα δεν πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις ασθενών με διαφορετικούς βαθμούς ΣΔ.

Ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου η PRP βελτιώνει τη στυτική λειτουργία παραμένει άγνωστος και οι συγγραφείς της μελέτης αναδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω έρευνας. 

Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στα πρωτόκολλα PRP για θεραπεία της ΣΔ και στο κατά πόσον το PRP θα ήταν κατάλληλο ως μία θεραπεία ή ως μέρος μιας συνδυαστικής προσέγγισης.

Συνολικά, η ενδοσηραγγώδης ένεση PRP, φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη προσθήκη στη φαρέτρα του ουρολόγου. Ωστόσο, προτού γίνει αποδεκτή ως μέρος του αλγορίθμου της θεραπείας της ΣΔ, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες υψηλής ποιότητας για την επιβεβαίωση των ευρημάτων.

www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021, 13:26