Βιοψία και sex

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009, 16:04
Βιοψία και sex
Οι άνδρες με ΥΠΟΨΙΑ για καρκίνο του προστάτη μοιάζει να έχουν μεγαλύτερα προβλήματα σεξουαλικής υγείας, όταν κάνουν βιοψίες του προστάτη. Σε μια μελέτη, κατά την οποία συσχετίστηκε ο βαθμός δυσκολίας της σεξουαλικής ζωής με τον αριθμό βιοψιών που πραγματοποιήθηκαν, φάνηκε πως οι άνδρες που έκαναν περισσότερες της μιας βιοψίας και ιδιαίτερα αυτοί που έκαναν τρεις παρουσίαζαν σαφή διαφορά στο βαθμό δυσκολίας της σεξουαλικής του ζωής.

Η βιοψία είναι μια διαγνωστική μέθοδος για την παρακολούθηση των υπόπτων για καρκίνο του προστάτη ανδρών. Πολλές φορές η διάγνωση είναι αμφίβολη γι’ αυτό και χρειάζεται κάποιοι άνδρες να κάνουν περισσότερες φορές βιοψία, προκειμένου να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί η κακοήθεια.

Η βιοψία γίνεται με τη βοήθεια υπερήχων και μιας βελόνας που μέσα από το ορθό έντερο τρυπά τον προστάτη, αποσπώντας μικρά κομμάτια αδένα για να εξεταστούν στο μικροσκόπιο για καρκινικά κύτταρα.

Η παρεμβατική αυτή μέθοδος αφενός είναι αναγκαία για τη διάγνωση αφετέρου, όμως, επιθετική  και σχετικά δυσάρεστη για έναν άνδρα που αναγκάζεται έστω για μερικά λεπτά να έχει στο πρωκτό του ένα σωλήνα και μια βελόνα να τον τρυπά.

Η μελέτη αυτή, αξιολογώντας και άλλα συμπτώματα και δυσκολίες που συνοδεύουν τη ζωή ενός άνδρα με υποψία για καρκίνο, κατέληξε πως μόνο ο αριθμός των βιοψιών ήταν καθοριστικός για τη δυσκολία στο σεξ. Όσο δηλαδή περισσότερα τρυπήματα στον προστάτη τόσο μεγαλύτερη η δυσκολία στο σεξ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009, 16:04