Χρόνια νεφρική νόσος και στυτική δυσλειτουργία

Χρόνια νεφρική νόσος και στυτική δυσλειτουργία

Μια νέα μελέτη εξέτασε την επίδραση του σταδίου της χρόνιας νεφρικής νόσου και του ρυθμού σπειραματικής διήθησης στο βαθμό της στυτικής δυσλειτουργίας (ΣΔ) των ασθενών.

Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τρίτου, τέταρτου και πέμπτου σταδίου οι οποίοι υποβάλλονταν σε συντηρητική αγωγή. Η παρουσία και η σοβαρότητα της στυτικής δυσλειτουργίας αξιολογήθηκαν με τη βοήθεια εξειδικευμένου εργαλείου, του Διεθνή Δείκτη Στυτικής Λειτουργίας, ενώ άλλα δεδομένα σχετικά με τη ΣΔ συλλέχθηκαν από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών. Η παρουσία ΣΔ και η σοβαρότητα της καθώς και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με αυτήν συγκρίθηκαν μεταξύ των ασθενών σταδίου 3 και των ασθενών σταδίου 4 και 5. Επίσης εξετάστηκε η συσχέτιση ανάμεσα στη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε στο Δείκτη Στυτικής Λειτουργίας και το ρυθμό σπειραματικής διήθησης.

Συνολικά στη μελέτη συμμετείχαν 245 ασθενείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η συχνότητα εμφάνισης της ΣΔ ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς σταδίου 4 ή 5 σε σύγκριση με τους ασθενείς σταδίου 3. Επίσης ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με τη βαθμολογία στο Δείκτη Στυτικής Λειτουργίας.

Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου έχει αρνητική επίδραση στη στυτική λειτουργία. Είναι σημαντικό λοιπόν τόσο οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο όσο και οι κλινικοί να περιμένουν ότι με την εξέλιξη της νόσου είναι πολύ πιθανό να τεθεί η διάγνωση της ΣΔ και να είναι έτοιμοι για την αντιμετώπιση της.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019, 10:29