Η τεστοστερόνη (Τ) είναι ζωτικής σημασίας για διάφορες λειτουργίες του σώματος των ανδρών και η κατανόηση των διακυμάνσεων των επιπέδων Τ κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν καλύτερα την υγεία ενός άνδρα. Η χαμηλή τεστοστερόνη, σε συνδυασμό με συμπτώματα όπως η χαμηλή σεξουαλική ορμή και η κόπωση, ονομάζεται ανεπάρκεια τεστοστερόνης (ΑΤ) και επηρεάζει πολλούς άνδρες.

Τα επίπεδα Τ τείνουν να κορυφώνονται το πρωί και να πέφτουν το απόγευμα. Ως εκ τούτου, μια νέα μελέτη είχε ως στόχο να αξιολογήσει την έκταση της μείωσης της Τ κατά τη διάρκεια της ημέρας σε άνδρες με συμπτώματα ΑΤ και να εντοπίσει τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Οι συγγραφείς της μελέτης προσπάθησαν να διερευνήσουν πώς η ηλικία μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διακύμανση, καθώς και να ταξινομήσουν τους προγνωστικούς παράγοντες αυτών των διακυμάνσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη βάση δεδομένων του ιδρύματός τους για να βρουν άνδρες με συμπτώματα ΑΤ που είχαν συλλέξει δείγματα αίματος το πρωί (πριν από τις 10 π.μ.) και το απόγευμα (μετά τις 2 μ.μ.) εντός μέγιστης περιόδου 3 μηνών. Από τη μελέτη αποκλείστηκαν οι ασθενείς με ιστορικό ορισμένων ιατρικών θεραπειών που επηρεάζουν τα επίπεδα Τ, όπως η ορχεκτομή, η θεραπεία αποστέρησης ανδρογόνων και η θεραπεία υποκατάστασης  Τ. Η ολική Τ μετρήθηκε με μια εξαιρετικά ακριβή μέθοδο που ονομάζεται υγρή χρωματογραφία-ταυτόχρονη φασματομετρία μάζας (LCMS), η οποία θεωρείται από την Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία ως το χρυσό πρότυπο για τη μέτρηση της ολικής Τ.

Οι στατιστικές αναλύσεις συνέκριναν τα επίπεδα Τ μεταξύ πρωινών και απογευματινών δειγμάτων, θεωρώντας σημαντικές τις μεταβολές που ήταν μεγαλύτερες από 100 ng/dL. Εξετάστηκαν επίσης οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβολών των επιπέδων Τ και της ηλικίας των ασθενών, μαζί με άλλους παράγοντες όπως ο διαβήτης και οι αγγειακές παθήσεις. Η πολυμεταβλητή ανάλυση αποσκοπούσε στον εντοπισμό των προβλεπτικών παραγόντων των σημαντικών μειώσεων των επιπέδων Τ το απόγευμα.

Στη μελέτη αναλύθηκαν 506 άνδρες με μέση ηλικία 65 ετών μετά από αποκλεισμούς. Τα πρωινά επίπεδα Τ ήταν παρόμοια με τα απογευματινά επίπεδα, με διάμεση τιμή 387 ng/dL το πρωί και 373 ng/dL το απόγευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι περισσότεροι άνδρες (63%) δεν είχαν σημαντική διαφορά στα επίπεδα Τ μεταξύ πρωινού και απογευματινού, αλλά το 24% παρουσίασε μείωση >100 ng/dL και το 13% αύξηση >100 ng/dL. Οι νεότεροι άνδρες παρουσίασαν πιο σημαντικές διακυμάνσεις στα επίπεδα Τ. Όσοι ήταν κάτω των 30 ετών είχαν τη σημαντικότερη μείωση, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες είχαν λιγότερες μεταβολές. Οι άνδρες με υψηλότερα επίπεδα Τ το πρωί παρουσίασαν πιο σημαντική μείωση το απόγευμα. Η ηλικία και τα βασικά επίπεδα Τ πάνω από 400 ng/dL ήταν προγνωστικοί παράγοντες για μείωση της Τ το απόγευμα κατά >100 ng/dL.

Τα δεδομένα αυτά ρίχνουν φως στον τρόπο με τον οποίο τα επίπεδα Τ μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και στη συσχέτισή τους με την ηλικία και τα βασικά επίπεδα Τ. Ενώ ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν σταθερή μείωση της Τ με την ηλικία, άλλες δεν δείχνουν σημαντική μεταβολή. Η παρούσα μελέτη διαπίστωσε ότι τα επίπεδα Τ παρέμειναν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στους περισσότερους άνδρες, με μικρή μόνο μείωση το απόγευμα. Επιπλέον, η ηλικία δεν φάνηκε να προβλέπει αλλαγές στα επίπεδα Τ, αλλά οι νεότεροι άνδρες είχαν πιο σημαντικές διακυμάνσεις.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνδρες με υψηλότερα πρωινά επίπεδα Τ παρουσίασαν πιο ουσιαστικές απογευματινές μειώσεις, γεγονός που αμφισβητεί την ιδέα της χρήσης των πρωινών επιπέδων Τ μόνο για τη διάγνωση της ΑΤ. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι απογευματινές μετρήσεις Τ θα μπορούσαν να εξακολουθούν να είναι σχετικές για τον αποκλεισμό της ΑΤ. Ωστόσο, η μελέτη έχει περιορισμούς, όπως ο αναδρομικός σχεδιασμός και η ανάγκη για μετρήσεις Τ την ίδια ημέρα. Παρόλα αυτά, η κατανόηση των διακυμάνσεων της Τ είναι κρίσιμη για την ακριβή διάγνωση και διαχείριση της ΑΤ.

https://andrologia.gr/

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης