Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τα γεννητικά τους όργανα και τα συναισθήματα και οι στάσεις που έχει ένα άτομο απέναντι στα γεννητικά του όργανα μπορούν να περιληφθούν από τον όρο “αυτοεικόνα των γεννητικών οργάνων” (ΑΓΟ). Οι ειδικοί θεωρούν ότι το πώς αισθάνεται ένα άτομο για τα γεννητικά του όργανα μπορεί να έχει αντίκτυπο στη σεξουαλική του λειτουργία και ικανοποίηση, δεδομένου ότι τα γεννητικά όργανα παίζουν μεγάλο ρόλο στη σεξουαλικότητα.

Ως εκ τούτου, μια νέα μελέτη διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της ΑΓΟ των γυναικών και της σεξουαλικής τους λειτουργίας/ικανοποίησης. Διαπιστώνοντας αύξηση των γυναικείων παραπόνων για τα γεννητικά όργανα, οι συγγραφείς της μελέτης υπέθεσαν ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να προωθούν μη ρεαλιστικά πρότυπα εμφάνισης των γεννητικών οργάνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η αρνητική ΑΓΟ συσχετίζεται με μειωμένη σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ η θετική στάση για τα γεννητικά όργανα του ατόμου ενισχύει τη σεξουαλική ικανοποίηση. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η συνολική εικόνα του σώματος ενός ατόμου έχει ισχυρό αντίκτυπο στη σεξουαλική εμπειρία. Αυτό υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη συστηματικής ανασκόπησης για την αξιολόγηση της δύναμης της συσχέτισης μεταξύ GSI και σεξουαλικής λειτουργίας, καθώς τα υπάρχοντα στοιχεία στερούνται μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης αυτής της σύνδεσης.

Για να το επιτύχουν αυτό, οι ερευνητές έκαναν συστηματική αναζήτηση σε διάφορες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για επιστημονικές μελέτες σχετικά με την ΑΓΟ και τη σεξουαλική λειτουργία σε γυναίκες από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον Δεκέμβριο του 2022. Αρχικά βρέθηκαν συνολικά 146 μελέτες, αλλά μετά την παράλειψη διπλότυπων και μη σχετικών άρθρων, παρέμειναν 16 μελέτες με συνολικά 13.505 συμμετέχοντες.

Οι τελικές 16 μελέτες που διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της ΑΓΟ των γυναικών και της σεξουαλικής λειτουργίας κυμαίνονταν από το 2003 έως το 2022. Οι μελέτες αυτές χρησιμοποίησαν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για την αξιολόγηση της ΑΓΟ (Genital Self-Image Scale, The Female Genital Self-Image Scale, The Korean Genital Image Scale), καθώς και τον δείκτη γυναικείας σεξουαλικής λειτουργίας και το ερωτηματολόγιο σεξουαλικής λειτουργίας. Στις μελέτες συμμετείχαν επίσης συμμετέχοντες από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Τουρκίας, της Ταϊλάνδης, του Ιράν, της Αιγύπτου, της Ολλανδίας, της Βραζιλίας και της Κορέας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η πλειονότητα των μελετών ήταν διατομεακής φύσης, αξιολογώντας τις αρχικές μετρήσεις της ΑΓΟ και της σεξουαλικής λειτουργίας. Τελικά, οι ερευνητές διαπίστωσαν θετική συσχέτιση (0,375) μεταξύ της ΑΓΟ και της σεξουαλικής λειτουργίας μέσω της μετα-ανάλυσης των 16 μελετών, που σημαίνει ότι η θετική αυτοεικόνα των γεννητικών οργάνων μπορεί να σχετίζεται με καλύτερη σεξουαλική λειτουργία, ενώ η αρνητική ΑΓΟ μπορεί να σχετίζεται με χειρότερη σεξουαλική λειτουργία.

Αυτή ήταν η πρώτη συστηματική ανασκόπηση που εξέτασε τη σχέση μεταξύ της αυτοεικόνας των γεννητικών οργάνων των γυναικών και της σεξουαλικής λειτουργίας, αποκαλύπτοντας μια σημαντική συσχέτιση που κυμαίνεται από 0,19 έως 0,872. Η κακή ΑΓΟ συνδέεται με σεξουαλικές ανησυχίες που σχετίζονται με το σώμα και προβλέπει χαμηλότερη γυναικεία σεξουαλική ικανοποίηση ανεξάρτητα από την ηλικία, την ικανοποίηση από τη σχέση και την εικόνα του σώματος.

Η αρνητική ΑΓΟ επηρεάζει διάφορες πτυχές της σεξουαλικής ευεξίας, προκαλώντας άγχος και ενδεχομένως ακόμη και πόνο κατά τη διάρκεια της συνουσίας. Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ GSI και σεξουαλικής λειτουργίας επηρεάζεται από τα κοινωνικά πρότυπα και τις προσωπικές εμπειρίες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως τα κοινωνικά και σεξουαλικά μέσα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ΑΓΟ και των σεξουαλικών αντιλήψεων.

Δεδομένου ότι η αρνητική αυτοεικόνα συνδέεται με χειρότερα αποτελέσματα σεξουαλικής λειτουργίας, αξίζει να βρεθούν τρόποι για να εξομαλυνθεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικής εμφάνισης των γεννητικών οργάνων και να βοηθηθούν οι άνθρωποι να αποκτήσουν πιο θετική εικόνα για τον εαυτό τους σε όλους τους τομείς.

https://andrologia.gr/

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης