Η δωρεά ζώντων νεφρών συμβάλλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης νεφρών για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια ή νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD). Παρά την προσωρινή μείωση λόγω της πανδημίας, η δωρεά ζώντων νεφρών παραμένει η προτιμώμενη επιλογή για τους περισσότερους ασθενείς με ESRD. Οι λήπτες νεφρών ζώντος δότη έχουν γενικά καλύτερα αποτελέσματα από τους λήπτες νεφρών νεκρού δότη.

Ενώ οι δότες συνήθως τα πάνε καλά με έναν νεφρό, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Οι μελέτες σχετικά με το θέμα δείχνουν ποικίλους κινδύνους, με ορισμένους να αναφέρουν θέματα όπως η μειωμένη νεφρική λειτουργία και η υπέρταση. Ωστόσο, οι απόλυτοι κίνδυνοι είναι χαμηλοί. Μια νέα μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει τη σεξουαλική δυσλειτουργία σε άνδρες και γυναίκες δότες ζώντων νεφρών χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης. Δεδομένης της σπανιότητας των δεδομένων για το θέμα αυτό, οι ερευνητές ανέμεναν ότι δεν θα υπήρχε σημαντική διαφορά στα ποσοστά σεξουαλικής δυσλειτουργίας στους ζώντες δότες νεφρού σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη βάση δεδομένων TriNetX για να μελετήσουν τα ποσοστά σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες ζώντες δότες νεφρών σε διάστημα πέντε ετών, συγκρίνοντας τα αποτελέσματά τους μεταξύ τους και με εκείνα των μη χειρουργικών ατόμων ελέγχου. Η TriNetX περιέχει δεδομένα υγείας από περισσότερους από 95 εκατομμύρια ασθενείς σε 57 οργανισμούς υγειονομικής
περίθαλψης των ΗΠΑ.
Για να διασφαλίσουν ακριβή αποτελέσματα, οι ερευνητές ταίριαξαν άνδρες και γυναίκες δότες με βάση διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία, η φυλή, η εθνικότητα και το ιατρικό ιστορικό. Παρακολούθησαν αποτελέσματα όπως η μειωμένη λίμπιντο, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) και τα προβλήματα στις σχέσεις, αναλύοντας δεδομένα από τη στιγμή της δωρεάς νεφρού έως και πέντε χρόνια μετά. Η μελέτη περιελάβανε
επίσης μια υποανάλυση που συνέκρινε τα ποσοστά σεξουαλικής δυσλειτουργίας μεταξύ δωρητών και μη χειρουργικών ασθενών του ίδιου φύλου.

Στο τέλος, οι ερευνητές εντόπισαν 2.385 άνδρες και 4.238 γυναίκες ζώντες δότες νεφρών από τη βάση δεδομένων. Πριν από την αντιστοίχιση, οι γυναίκες ασθενείς ζώντες δότες νεφρού ήταν ελαφρώς μεγαλύτερες σε ηλικία και είχαν περισσότερες διαγνωσμένες παθήσεις υγείας και χρήση φαρμάκων σε σύγκριση με τους άνδρες. Μετά την αντιστοίχιση, με 2.315 ασθενείς σε κάθε ομάδα (άνδρες και γυναίκες), δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα δημογραφικά στοιχεία, τις συν νοσηρότητες ή τα φάρμακα μεταξύ ανδρών και γυναικών δωρητών ζώντων νεφρών. Η ανάλυση δεν διαπίστωσε σημαντική διαφορά στα 5ετή περιστατικά μειωμένης λίμπιντο ή
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών δωρητών ζώντων νεφρών.

Και οι δύο ομάδες είχαν χαμηλή συχνότητα εμφάνισης διαταραχών σεξουαλικής δυσλειτουργίας, με ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στους άνδρες συνολικά. Ωστόσο, οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, εκτός από μια σύνθετη έκβαση σεξουαλικής δυσλειτουργίας, όπου οι άνδρες είχαν σημαντικά υψηλότερη επίπτωση. Επιπλέον, η υποανάλυση που συνέκρινε τους δότες με τους μη χειρουργημένους ασθενείς δεν έδειξε σημαντικές διαφορές στην εξέλιξη της σεξουαλικής δυσλειτουργίας μεταξύ των ανδρών δοτών και μη δοτών. Οι γυναίκες δότριες είχαν ελαφρώς υψηλότερη επίπτωση ανάπτυξης ΣΜΝ σε σύγκριση με τις μη δότριες, αλλά δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε άλλες εκβάσεις σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αναλύοντας μια πραγματική βάση δεδομένων, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι άνδρες δότες ζώντων νεφρών είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν σύνθετη σεξουαλική δυσλειτουργία από ό,τι οι γυναίκες δότριες ζώντων νεφρών, αν και οι συγκεκριμένες διαταραχές σεξουαλικής δυσλειτουργίας δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο φύλων πέντε χρόνια μετά τη δωρεά. Και οι δύο ομάδες εμφάνισαν χαμηλά ποσοστά σεξουαλικής
δυσλειτουργίας, αλλά το πιο συχνό πρόβλημα για τους άνδρες ήταν η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ). Ο χρόνιος πόνος από τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να συμβάλλει σε αυτό, καθώς και η νευρική βλάβη που επηρεάζει τη σεξουαλική λειτουργία.

Οι γυναίκες δότριες ζώντων νεφρών παρουσίασαν ελάχιστες αναφορές σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Ενώ η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της συζήτησης των πιθανών επιπλοκών με τους ασθενείς που είναι δότες ζώντων νεφρών, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση αυτών των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και των παραγόντων που συμβάλλουν σε πιθανή σεξουαλική δυσλειτουργία μετά τη δωρεά.

Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών | Δρ. Κωνσταντινίδης

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης