Η τεχνική της αισθητηριακής εστίασης είναι μια πολύτιμη προσέγγιση, για την καλλιέργεια της οικειότητας και την αντιμετώπιση των σεξουαλικών δυσκολιών.

Αναπτύχθηκε από τους ερευνητές του σεξ, William Masters και Virginia Johnson, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρέως στη σεξουαλική θεραπεία, για την ενίσχυση της σύνδεσης και της οικειότητας μεταξύ των συντρόφων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η τεχνική περιλαμβάνει μια σειρά από δομημένες αισθησιακές ασκήσεις, που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τα ζευγάρια να εξερευνήσουν το σώμα του άλλου, σε ένα χαλαρό και μη επικριτικό περιβάλλον.

Η αισθητηριακή εστίαση έχει τις ρίζες της στην ιδέα ότι η εστίαση στις αισθητηριακές εμπειρίες μπορεί να βοηθήσει τα άτομα και τα ζευγάρια να ξεπεράσουν τις σεξουαλικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως το άγχος επίδοσης ή η στυτική δυσλειτουργία.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να προωθηθεί η οικειότητα με τον επαναπροσανατολισμό της προσοχής, από τους στόχους απόδοσης στις αισθητηριακές πτυχές του αγγίγματος, της ευχαρίστησης και της συναισθηματικής σύνδεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η διαδικασία

1) Αρχική φάση: Η διαδικασία της αισθητηριακής εστίασης ξεκινά συνήθως με ένα μη σεξουαλικό, απαλό άγγιγμα. Οι σύντροφοι εξερευνούν εναλλάξ το σώμα του άλλου, εστιάζοντας στις αισθήσεις και όχι στη σεξουαλική απόδοση ή ικανοποίηση. Αυτή η φάση στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και άνετου χώρου όπου και τα δύο άτομα μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους χωρίς κριτική.

2) Πρόοδος στο σεξουαλικό άγγιγμα: Καθώς τα ζευγάρια αισθάνονται πιο άνετα, οι ασκήσεις εξελίσσονται και περιλαμβάνουν το σεξουαλικό άγγιγμα. Η έμφαση παραμένει στην αισθητηριακή εμπειρία και όχι στην επίτευξη συγκεκριμένων σεξουαλικών στόχων. Αυτό βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συναισθηματικής σύνδεσης, οδηγώντας ενδεχομένως σε βαθύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των προτιμήσεων του κάθε συντρόφου.

3) Επικοινωνία και ανατροφοδότηση: Καθ’ όλη τη διάρκεια των ασκήσεων αισθητηριακής εστίασης, η επικοινωνία είναι το κλειδί. Οι σύντροφοι ενθαρρύνονται να εκφράζουν ανοιχτά τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τα όριά τους. Αυτό διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση των αναγκών του άλλου και προάγει την αίσθηση συναισθηματικής εγγύτητας χωρίς επικρίσεις.

Οφέλη της αισθητηριακής εστίασης:

  • Μειωμένο άγχος επίδοσης: Με τη μετατόπιση της εστίασης από την απόδοση προς μια αποκλειστικά αισθητηριακή εμπειρία, τα άτομα μπορούν να μειώσουν το άγχος που συνδέεται με τις σεξουαλικές συναντήσεις. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως το άγχος επίδοσης, η στυτική δυσλειτουργία ή η πρόωρη εκσπερμάτιση.
  • Ενισχυμένη επικοινωνία: Η αισθητηριακή εστίαση προάγει την ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων. Η συζήτηση των προτιμήσεων, των ορίων και των επιθυμιών κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ενισχύει τη συναισθηματική σύνδεση, οδηγώντας σε μια πιο ικανοποιητική σεξουαλική σχέση.
  • Ενισχυμένη οικειότητα: Η τεχνική ενθαρρύνει τα ζευγάρια να εξερευνήσουν και να εκτιμήσουν το σώμα του άλλου με έναν προσεκτικό τρόπο, προωθώντας μια βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση. Αυτή η αυξημένη οικειότητα μπορεί να επηρεάσει θετικά τη συνολική ικανοποίηση από την σχέσης.
  • Η αντιμετώπιση των σεξουαλικών ανησυχιών: Η αισθητηριακή εστίαση χρησιμοποιείται συχνά στη σεξοθεραπεία για την αντιμετώπιση διαφόρων σεξουαλικών ανησυχιών, συμπεριλαμβανομένων δυσκολιών, που σχετίζονται με τη διέγερση, την επιθυμία ή τον οργασμό. Ο σταδιακός χαρακτήρας των ασκήσεων επιτρέπει στα άτομα να επεξεργάζονται τις προκλήσεις με τον δικό τους ρυθμό.

Συνολικά, η τεχνική sensate focus είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τα ζευγάρια που επιδιώκουν να ενισχύσουν την οικειότητα και να αντιμετωπίσουν τις σεξουαλικές δυσκολίες. Δίνοντας έμφαση στις αισθητηριακές εμπειρίες και την ανοιχτή επικοινωνία, η προσέγγιση αυτή μπορεί να δημιουργήσει τα θεμέλια για μια πιο υγιή και πιο ικανοποιητική σεξουαλική σχέση.

Τα ζευγάρια, που συμμετέχουν σε ασκήσεις αισθητηριακής εστίασης συχνά αναφέρουν αυξημένη συναισθηματική εγγύτητα, μειωμένο άγχος απόδοσης και βαθύτερη κατανόηση των αναγκών του άλλου.

Όπως με κάθε θεραπευτική προσέγγιση, είναι σημαντικό να προσεγγίζετε την αισθητηριακή εστίαση με ανοιχτό μυαλό και δέσμευση για επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό.

Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών | Δρ. Κωνσταντινίδης

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης