Η αντοχή των κατασκευών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011, 12:54
Η αντοχή των κατασκευών
Ερώτηση

Κύριε Χουλιάρα, ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τις ερωτήσεις των πολιτών. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση που δεν σχετίζεται με σεισμούς, αλλά είμαι πολύ απελπισμένη και βέβαιη ότι εσείς μπορείτε να μου δώσετε μια έγκυρη απάντηση.

Σε κατοικημένη περιοχή υπάρχει μια εγκατάσταση διαχείρισης αδρανών υλικών. Πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα που αυτό δημιουργεί, πρόσφατα προστέθηκε κάποιο μηχάνημα άγνωστο σε εμένα που προκαλεί δόνηση σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων.

Πρέπει να είναι τοποθετημένο υπόγεια μέσα στο πλυντήριο που χρησιμοποιείται για τα αμμοχάλικα. Τι βλάβες θα μπορούσε να προκαλέσει μια παρατεταμένη δόνηση για 2-3 ώρες την ημέρα στα σπίτια μας που βρίσκονται 30 με 100 μέτρα μακριά;

Ευχαριστώ εκ των προτέρωνΑπάντηση

Η απάντηση στο ερώτημά σας εδόθη από τον κ. Σπυράκο, καθηγητή ΕΜΠ και διευθυντή Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας, και είναι η εξής:

« Δονήσεις, όπως αυτές που αναφέρατε, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε κατασκευές, με αποτέλεσμα να αποδυναμώσουν την αντοχή τους σε σεισμό και γενικά στην ανάληψη φορτίων. Το μέγεθος, η έκταση και το είδος των βλαβών στο κτήριο εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως: η ένταση των δονήσεων, η επανάληψή τους, η χρονική τους διάρκεια, η απόσταση της πηγής των δονήσεων από το κτήριο, οι τοπικές συνθήκες του εδάφους και η δομική κατάσταση του κτηρίου. Με κατάλληλες μετρήσεις που πραγματοποιούνται με ειδικά όργανα στο έδαφος και στο κτήριο είναι δυνατόν να αξιολογήσει κανείς τα αποτελέσματα των δονήσεων στο κτήριο. Επίσης, είναι δυνατόν να καθοριστεί ποια είναι η μέγιστη δόνηση, η οποία δεν θα προκαλέσει βλάβες σε ένα συγκεκριμένο κτήριο. Με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς, είτε να μειώσει τη δόνηση στην πηγή, όπως π.χ. με κατάλληλη επέμβαση στη θεμελίωση του μηχανήματος ή την κατασκευή μικρής τάφρου, χρήσης μονωτικών υλικών, ή να ενισχύσει το κτήριο. Εμπειρία για τέτοιου είδους μετρήσεις και επεμβάσεις έχει το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ (www.lee.civil.ntua.gr). ».

Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και ιδιαίτερα ευχαριστώ τον καθηγητή Κώστα Σπυράκο για τη συνεργασία και τις πολύτιμες πληροφορίες.

Κύριος Ερευνητής Σεισμολογίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Γεράσιμος Χουλιάρας

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011, 12:54