ΑΕΚ - Petit Chateau: Τα τέσσερα σημεία του συμφωνητικού

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011, 10:53
ΑΕΚ - Petit Chateau: Τα τέσσερα σημεία του συμφωνητικού
Τους όρους του συμφωνητικού που υπάρχει μεταξύ της ΑΕΚ και της Petit Chateau δημοσιεύει σήμερα η αθλητική εφημερίδα «Εξέδρα». Σε αυτό διευκρινίζεται ότι ως δανείστρια εταιρεία αναφέρεται η Petit Chateau, η οποία εδρεύει στην οδό Πιάτσα ντελ Γκρανάιο 24 στην Κιάρι της Ιταλίας.

Ακολουθούν τα τέσσερα βασικά σημεία του συμφωνητικού με ενημέρωση από τον εκπρόσωπό της, Έρα Τζουζέπε Σιμόνε.

1. Το συμφωνητικό προβλέπει την καταβολή από πλευράς της ιταλικής εταιρείας του ποσού των 2,5 εκατ. ευρώ εντός των τριών εργάσιμων ημερών σε λογαριασμό ελληνικής τραπέζης από την ημέρα υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού.

2. Θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός ενός μηνός, προκειμένου να εισέλθει ένα ποσό 10 εκατ. ευρώ, ώστε η εταιρεία να καταστεί νέος μέτοχος με ποσοστό της τάξης του 35%

3. Αν εντός 15 ημερών δεν εισέλθει το εν λόγω ποσό συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, το αρχικό ποσό των 2,5 εκατ. δεν θα επιστραφεί στην εταιρεία, αλλά θα πιστωθεί υπέρ νέου μετόχου με ποσοστό 9% για μελλοντική ΑΜΚ μέχρι τις 15 Μαρτίου 2012.

4. Αν τότε για κάποιον λόγο δεν συγκληθεί Γ.Σ. και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα 45 ημερών, τότε το αρχικό ποσό των 2,5 εκατ θα επιστραφεί στην ιταλική εταιρεία και θα τύχει και του ανάλογου τόκου υπερημερίας.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011, 11:12