Κατατίθεται η τροπολογία για την «Διπλή ανάπλαση»

Κατατίθεται η τροπολογία για την «Διπλή ανάπλαση»
Ως νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος αναμένεται να κατατεθεί αυτή την εβδομάδα η τροπολογία σχετικά με την «Διπλή Ανάπλαση-Λεωφόρου Αλεξάνδρας». Το υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει:

«Το Πρόγραμμα «Διπλή Ανάπλαση - Λεωφόρου Αλεξάνδρας» προωθείται ως τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008» το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της τρέχουσας εβδομάδας».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011, 13:35