Γήπεδο ΑΕΚ: Εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - 14 μήνες θα διαρκέσει η υπογειοποίηση στη Ν. Φιλαδέλφεια

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019, 04:33
Γήπεδο ΑΕΚ: Εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - 14 μήνες θα διαρκέσει η υπογειοποίηση στη Ν. Φιλαδέλφεια

Ακόμα ένα εμπόδιο ξεπεράστηκε για το μείζον έργο της υπογειοποίησης, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, την «Αγια-Σοφιά».

Εμπόδιο, το οποίο πάντως ήταν τυπικό μετά την αλλαγή δημάρχου στη Νέα Φιλαδέλφεια το περασμένο καλοκαίρι.

Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Πέμπτης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας/Νέας Χαλκηδόνας εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία το πλήρες πλάνο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της κατασκευής του έργου «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας», βάσει της αριθ. 63/2019 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πλέον όλα είναι έτοιμα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την υπογειοποίηση την οποία έχει αναλάβει η εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν στα τέλη Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν περίπου 14 μήνες.

Στο μεταξύ, η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη δρομολογήσει τον διαγωνισμό για τους εσωτερικούς χώρους της «Αγια-Σοφιάς». Συγκεκριμένα οι προσφορές θα κατατεθούν έως τις 16 Ιανουαρίου και θα αποσφραγιστούν στις 22 του ίδιου μήνα.

Η ενημέρωση της Περιφέρειας:

«Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας», συνολικού προϋπολογισμού 16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) . Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 86585).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/1/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 22/1/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.»

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019, 04:40