Αλλαγή του εκλογικού συστήματος στην ΕΠΟ

Αλλαγή του εκλογικού συστήματος στην ΕΠΟ
Το Ειρηνοδικείο Αθηνών ενέκρινε το νέο καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπως αυτό είχε ψηφιστεί στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης εφεξής, καθώς ο αριθμός των εκλεκτόρων αυξάνεται πλέον σημαντικά, καθώς έως τώρα οι ψήφοι ήταν 56.

Αυτό περιγράφεται στο άρθρο 22 (εκπρόσωποι και ψήφοι), το οποίο αναφέρει:

«1.Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των Μελών της Ε.Π.Ο. Ο αριθμός των εκπροσώπων κατανέμεται ως ακολούθως:

α. Οι τοπικές Ενώσεις Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) εκπροσωπούνται από τρεις (3) εκπροσώπους η κάθε μία. Ο ένας (1) εξ αυτών θα είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Οι άλλοι δύο (2) θα είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. και θα εκλέγονται από αυτή.

β. η Πανελλήνια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας εκπροσωπείται από τρεις (3) εκπροσώπους με την ίδια με τις Ε.Π.Σ. σύνθεση.

γ. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας ( Super League) εκπροσωπείται από δεκαέξι (16) εκπροσώπους. Κάθε εκπρόσωπος θα εκπροσωπεί μια ΠΑΕ - μέλος της Ένωσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Π.Α.Ε. αυξηθεί ή μειωθεί θα αυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα και ο αριθμός των εκπροσώπων.

δ. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ Εθνικής Κατηγορίας (Football League) εκπροσωπείται από τρεις (3) εκπροσώπους με την ίδια με τις Ε.Π.Σ. σύνθεση.

2. Τα δυνάμενα να αναγνωριστούν από την Ε.Π.Ο. ως Μέλη θα εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

α. η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Γυναικείου Ποδοσφαίρου θα εκπροσωπείται με τρεις (3) εκπροσώπους με την ίδια με τις Ε.Π.Σ. σύνθεση

β. η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου 'Αμμου θα εκπροσωπείται από τρεις (3) εκπροσώπους με την ίδια με τις Ε.Π.Σ. σύνθεση

γ. οι Πανελλήνιες Ενώσεις Ποδοσφαιριστών, μία ( 1) για τους επαγγελματίες και μία (1) για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπούνται από ένα (1) εκπρόσωπο η κάθε μία.

δ. η Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών θα εκπροσωπείται από ένα (1) εκπρόσωπο.

ε. η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών θα εκπροσωπείται από ένα (1) εκπρόσωπο. Οι Ενώσεις των εδαφίων 2γ, 2δ και 2ε θα εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής.

3. Οι εκπροσωποι πρέπει να ανήκουν στο Μέλος το οποίο εκπροσωπούν και να έχουν οριστεί ή εκλεγεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το καταστατικό του Μέλους. Πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να εμφανίσουν απόδειξη αυτού.

4. Κάθε εκπρόσωπος έχει μία (1) ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Μόνον οι εκπρόσωποι που είναι παρόντες έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος δι' αντιπροσώπου ή με επιστολή δεν επιτρέπεται.

5. Η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν μπορούν να οριστούν ως εκπρόσωποι της Ένωσής τους».

Οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων θα πρέπει να προβούν σε προσαρμογή των Καταστατικών τους στο νέο Καταστατικό της ΕΠΟ, ενώ ο Κώδικας Ηθικής της FIFA θα ενσωματωθεί, ως έχει, στο Καταστατικό.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες από τις κυριότερες αλλαγές του νέου Καταστατικού, συγκριτικά με το προηγούμενο, είναι εκείνες που αφορούν:

Στα θέματα συμπεριφοράς οργάνων & ελέγχου (άρθρα 7 και 44), στα θέματα ιδιότητας μέλους (άρθρο 10), την αναστολή ιδιότητας μέλους (άρθρο 14), στην ανεξαρτησία της ΕΠΟ, των μελών της και των οργάνων τους (άρθρο 17), στην Εκτελεστική Επιτροπή (πρώην Διοικητικό Συμβούλιο, άρθρα 33-37) και στην Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων (πρώην Εκτελεστική Γραμματεία, άρθρο 41).

Ακόμη, στις νέες Επιτροπές και στα Δικαστικά Όργανα, ήτοι: Επιτροπή Προστασίας και Ακεραιότητας (άρθρο 56), Εκλογική Επιτροπή (άρθρο 58), δικαστικά όργανα (άρθρο 61), Πειθαρχική Επιτροπή (άρθρο 62) και Επιτροπή Δεοντολογίας (άρθρο 63).

Επίσης, στους εξωτερικούς ελεγκτές (άρθρο 72), στα δικαιώματα (άρθρο 78) και στα θέματα επίτιμου προέδρου και του επίτιμου μέλους (άρθρο 19).

Μετά την έγκριση του Καταστατικού ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Γιώργος Γκιρτζίκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το ελληνικό ποδόσφαιρο μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς το καταστατικό της Ομοσπονδίας είναι πλέον σε όλο το εύρος του πλήρως εναρμονισμένο με τις καταστατικές διατάξεις της FIFA.

Πιστεύω ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε και να βελτιωθούμε αν πλησιάσουμε περισσότερο τα διεθνή επιτυχημένα πρότυπα, αντί να ψάχνουμε για ελληνικές ευρεσιτεχνίες που θα μας απομακρύνουν και θα μας θέσουν εκτός διεθνούς ποδοσφαίρου.

Είναι καιρός το ελληνικό ποδόσφαιρο, στο σύνολό του, να πάψει να κοιτάζεται στον καθρέπτη της ελληνικής κοινωνίας μεμψιμοιρώντας για τις ατέλειές του. Πρέπει να αρχίσει να κοιτάζει το παράθυρο με θέα τον υπόλοιπο κόσμο, να δανειστεί τα παραδείγματα που του ταιριάζουν, να διορθώσει τις ατέλειές του και να προχωρήσει μπροστά».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Μαΐου 2015, 16:53