Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε η Super League

Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε η Super League
Γενική Συνέλευση για την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε η Super League, έπειτα από απόφαση που έχει παρθεί από τις 28 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά:


Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28/9/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Super League, την Παρασκευή 14/12/2018 στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Super League.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης «1/7/2017 – 30/6/2018»

2/ Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «1/7/2017 – 30/6/2018»

3/ Διάφορα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά το άρθρο 15 του Καταστατικού της Super League, θα λάβει χώρα επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα (14/12/2018) και ώρα 16:00 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018, 16:16