Βαρύτατες ποινές στο σχέδιο νόμου για την πάταξη της βίας, που συζητείται την Τετάρτη στη Βουλή

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Μαρτίου 2022, 13:58
Βαρύτατες ποινές στο σχέδιο νόμου για την πάταξη της βίας, που συζητείται την Τετάρτη στη Βουλή

Κατατέθηκε τη Δευτέρα και θα συζητηθεί αύριο Τετάρτη, στις 4 το απόγευμα στη Βουλή, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που έχει κύριο στόχο την πάταξη της οπαδικής βίας.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, στο οποίο εισηγήτρια είναι η βουλευτής Έλενα Ράπτη, αναφέρεται κυρίως στα μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων και σε άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας.

Τι θα ισχύει για τις Λέσχες Φιλάθλων

Αναφορικά με τις Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρίας (ΑΑΕ), όπως αναφέρεται, «οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του "ευ αγωνίζεσθαι" και του φίλαθλου πνεύματος. Τα ΤΑΑ και οι ΑΑΕ υποχρεούνται να ασκούν με εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις λέσχες που έχουν αναγνωρίσει. Ευθύνονται εξ ολοκλήρου για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούνται στον εν γένει χώρο μιας αθλητικής εγκατάστασης, από μέλη των αναγνωρισθεισών λεσχών τους, κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων.

Το αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. αναρτά υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα που τηρεί τα στοιχεία της λέσχης, για την αναγνώριση της οποίας ως σωματείου έχει παράσχει γραπτή συναίνεση.

Έδρα της λέσχης είναι υποχρεωτικά η έδρα του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. Τα γραφεία και το εντευκτήριο της λέσχης συστεγάζονται υποχρεωτικά με το αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε., ενώ κάθε αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. δύναται να συναινέσει γραπτώς για την αναγνώριση ως σωματείου μόνο μίας (1) λέσχης. Μέλος λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα (1) έτος».

Η λέσχη ή τα παραρτήματά της λειτουργούν γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομιστεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου δικαστηρίου, βεβαίωση της Γ.Γ.Α. και έχει οριστεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για ένα (1) έτος και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων, ή εντευκτηρίων λέσχης, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.  

Παράλληλα, αναφέρονται συγκεκριμένες παραβατικές πράξεις των μελών του που μπορούν να οδηγήσουν στο μόνιμο κλείσιμο αυτών των Λεσχών ή στην αναστολή λειτουργίας του από έναν μήνα ως δύο χρόνια.

Τι ποινές προβλέπονται για τους ταραξίες

Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα, τιμωρείται όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης:

α) Ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη.

β) Βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές κατά προσώπου το οποίο αναγράφεται στο φύλλο αγώνα.

γ) Κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

δ) Κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες.

ε) Εισέρχεται και παραμένει σε αθλητική εγκατάσταση κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς της αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, στον αγωνιστικό χώρο, στον χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους.

Αν οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

Επίσης, με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε έτη τιμωρείται ο κατηγορούμενος ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί.

Τέλος, προβλέπονται υψηλές χρηματικές ποινές σε φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε συγκεκριμένα αδικήματα παρεμποδίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Μαρτίου 2022, 14:15