Παναθηναϊκός: Εγκρίθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 6 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019, 18:03
Παναθηναϊκός: Εγκρίθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 6 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με θέμα την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ, η οποία τελικά εγκρίθηκε.

Η διαδικασία δεν κράτησε πολλή ώρα αφού το μόνο ζήτημα ήταν αυτό της Αύξησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη σημερινή Γ.Σ. του «τριφυλλιού» έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του στον προεδρικό θώκο του «τριφυλλιού» ο Μάνος Μαυροκουκουλάκης.

Αντίθετα απουσίαζε ο Γιάννης Αλαφούζος, τον οποίο αντικατέστησε ο αντιπρόεδρος των «πράσινων», Χρήστος Πλιάτσικας.

Λίγη ώρα αργότερα οι «πράσινοι» έκαναν γνωστές κάποιες λεπτομέρειες της ΑΜΚ.

Στη διαδικασία της αύξησης υπάρχει δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι και 14 ημέρες από τη δημοσίευση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πρόσκληση-Ανακοίνωση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Παναθηναϊκός Αθλητικός Ομιλος ΠΑΕ», για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Παναθηναϊκός Αθλητικός Ομιλος ΠΑΕ» και αρ. Μ.Α.Ε. 99126/06/Β/86/80, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000330401000, ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 28-02-2019, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.000.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση ποσού που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά διά εκδόσεως 20.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Η τιμή διάθεσης των ως άνω νέων 20.000.000 μετοχών θα γίνει στο ποσό των 0,30 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή στην ονομαστική αξία των εκδοθησομένων μετοχών.

Δεδομένου ότι ποσοστό 10% εκ των νέων μετοχών που θα διατεθούν θα περιέλθει στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο της ΠΑΕ σύμφωνα με τον Ν. 2725/99, οι υπόλοιπες μετοχές, ήτοι ποσοστό 90% των προς έκδοση μετοχών, θα διατεθούν με τελική τιμή 0,3333333 ευρώ ανά μετοχή και κατά στρογγυλοποίηση 0,34 ευρώ ανά μετοχή στην οποία (τελική τιμή των 0,34 ευρώ) συμπεριλαμβάνεται και η αξία των μετοχών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου.

Το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση μπορούν να ασκήσουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας κατά την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28-02-2019 εφόσον καταθέσουν το ποσό των 100.200,00 ευρώ τουλάχιστον στο λογαριασμό Νο 5041-006257-514 που τηρεί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός Α.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς για τουλάχιστον 334.000 μετοχές.?

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός 14 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους και το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, στην Τράπεζα Πειραιώς και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό Νο 5041-006257-514, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στην αύξηση μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, είτε σε τρίτους.

Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019, 18:11