Παναθηναϊκός: Σε πέντε δόσεις η αποπληρωμή του Σιλά

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019, 18:10
Παναθηναϊκός: Σε πέντε δόσεις η αποπληρωμή του Σιλά

Η εκδίκαση της υπόθεσης για την οφειλή του Παναθηναϊκού προς τον Γιακούμπα Σιλά είχε γίνει από την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο το Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του σήμερα (12/3).

Οι πράσινοι θα πρέπει να πληρώσουν τον αμυντικό χαφ από το Μάλι για τη σύντομη παρουσία του στο τριφύλλι με πέντε δόσεις.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Ορίζει όπως η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Γιακούμπα Συλλά δυνάμει της υπ’ αριθμ. 624/2018 αποφάσεως της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00) πλέον των νομίμων τόκων τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ και τριάντα έξη λεπτών (4.588,36) και δικαστικών εξόδων τριακοσίων (300) Ευρώ ήτοι συνολικά εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ και τριάντα έξη λεπτών  (64.888,36), καταβληθεί/εξοφληθεί από την οφειλέτιδα ΠΑΕ Παναθηναϊκός Α.Ο. σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 12.977,68 Ευρώ, πλην της 1ης δόσεως ύψους 11.477,68 Ευρώ, της πρώτης δε εξ αυτών καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, και κάθε μία από τις επόμενες τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις, την αντίστοιχη ημέρα καταβολής της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε από τις πέντε (5) δόσεις, θα καθίσταται και πάλι δυνατή η επιβολή των κατά το άρθρο 24 του Κ.Ι.Μ.Π. ποινών μετά την τήρηση της προς τούτο προβλεπομένης διαδικασίας».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019, 18:12