ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Γενική Συνέλευση στα τέλη Δεκεμβρίου

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020, 17:15
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Γενική Συνέλευση στα τέλη Δεκεμβρίου

Ο ΠΑΟΚ προσκάλεσε τους μετόχους στην τακτική Γενική Συνέλευσης που θα γίνει στις 22./12. Στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ θα συζητηθούν κυρίως οικονομικά ζητήματα που αφορούν το Financial Fair Play. Να σημειωθεί ότι με τα αυξημένα έσοδα του καλοκαιριού έχει γίνει περισσότερο διαχειρίσιμο.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 22/12/2020 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.07.2019-30.06.2020, στις οποίες περιλαμβάνονται οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το ΔΣ για την εταιρική χρήση 01.07.2019 έως 30.06.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών.

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.07.2020-30.06.2021.

Έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.07.2019 έως 30.06.2020.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και καταβολή μετρητών και καταθέσεις προοριζόμενες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.

Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

Εκλογή συμπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και του καταστατικού της ΠΑΕ. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020, 17:17