Ειδήσεις για «lobbying με διαφάνεια»

Μίχαλος: Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για το "lobbying"

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που δεν διαθέτουν ακόμη ρυθμιστικό πλαίσιο για την άσκηση του lobbying...

23/11/2018 21:13