Ειδήσεις για Αι Γενεαί Πάσαι

''Αι Γενεαί Πάσαι'' -  Το Μοιρολόι των Γυναικών

Γράφει ο Οδυσσέας Ελύτης, αυτός ο Λέσβιος από την Κρήτη, αποσβολωμένος από τον θρήνο των γυναικών, όλων των γυναικών, όλων των μητέρων...

26/04/2019 21:43

Θρήνον συνεκίνει, η πάναγνός σου μήτηρ

Η Μάνα κηδεύει τον γιο της. Δεν υπάρχει συγκλονιστικότερο δράμα από αυτήν την ύστατη πράξη. Δεν χωρά ανθρώπινος νους τόσο πόνο...

07/04/2018 08:49