Ειδήσεις για Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Συνάντηση Χατζηδάκη με φορείς της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Να δημοσιοποιήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα στοιχεία και τις μελέτες στα οποία βασίζονται οι σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού...

23/10/2020 06:44

Ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να δώσουν σημαντική ώθηση στις αναπτυξιακές προσπάθειες των χωρών της κρίσης...

29/09/2014 10:56