Ειδήσεις για Αφρόεσσα

Με την «Αφρόεσσα» του Κωνσταντίνου

Γιατί άραγε τα ωραία σκαριά φέρουν σχεδόν πάντα ένα όνομα γυναίκας; Η εξήγηση πιθανόν να βρίσκεται σε μία παλιά ρήση...

12/07/2018 23:59