Ειδήσεις για Διεθνής Χάρτης Ενέργειας

Η Κύπρος υπέγραψε τον Διεθνή Χάρτη Ενέργειας

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο απαιτούν τη συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής, με σκοπό την...

22/05/2015 11:45